Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Adventsproject jaar A 2019, impressie

Op naar de Koning van de Vrede!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

grote kijkdoos 2Binnenkort komen op onze site de 4 zondagen van de Advent te staan. Ons project heet
Op naar de Koning van de Vrede!

Elke zondag heeft een thema meegekregen. De thema's van de zondagen zijn:

1e zondag van de Advent
Dromen van een berg   

2e zondag van de Advent
Jesaja droomt van een Koning op Gods berg

3e zondag van de Advent
Dromen van een tuin rond de berg 

4e zondag van de Advent
Geef de droom niet op!  

Kerstmis
Een droom komt uit 

Het Oude Testament
Elk jaar in de Advent en de Kersttijd komen er veel Oud Testamentische lezingen uit het Bijbelboek Jesaja. Dit jaar zijn zelfs alle vier de lezingen afkomstig uit dit profetisch geschrift. Ook de eerste lezing in de nachtmis en op eerste Kerstdag komen uit Jesaja. Dit was voor ons een reden om deze profeet in de Advent als gids te nemen op weg naar Kerstmis.
Jesaja voert ons in zijn profetie├źn de berg van God op. Daarboven, waar de afstand tussen hemel en aarde het kleinste is, daar woont God. En bij God woont de goede koning, de koning die recht doet en vrede brengt.
Veel van de teksten van Jesaja zijn in het Christendom gelezen als aankondigingen van de komst van Jezus naar onze wereld. Zo functioneren ze ook in deze adventstijd voor de kinderen. Uiteraard hebben de teksten ook los van deze uitleg een grote betekenis. Maar daar zullen we hier geen aandacht aan besteden.

Hoofdfiguur voor de kinderwoorddiensten is dus de profeet Jesaja. Hij haalt de kinderen op uit de kerk. Iemand van de kinderwoorddienstleiding stelt zich verkleed als Jesaja voor aan de kinderen.

Verwerkingen
Als doorgaande verwerking maken we met de kinderen van een schoenendoos een kijkdoos. De kijkdoos krijgt elke week een nieuw onderdeel. De knutsels voor deze z.g. kleine kijkdoos vindt u per zondag op de site. Er zijn meestal meerdere mogelijkheden om uit te kiezen.

Daarnaast staat er in de kerk een grote kijkdoos, die u voorafgaand aan de Adventsvieringen helemaal moet opbouwen. Ook deze krijgt elke week een nieuw zichtbaar gedeelte. 

Er komt een tekstje bij het aansteken van de adventskaarsen, een nieuw liedje, passend bij de lezingen en natuurlijk het materiaal dat u van ons gewend bent. Kijk onder de tegels voor een voorproefje.

Wilt u liever de kinderwoorddiensten rondom de evangelieverhalen vormgeven, dan kunt u op de site bij het project uit 2016 kijken. (Kijk bij de Zondagen, A jaar en zoek in de lijst de Adventszondagen 2016 op.)