Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Derde zondag van Pasen jaar A

Emmausgangers

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis, derde zondag van Pasen

Voorlopig gaan de kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus. Daarom maakten we een kleine viering, die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God. Want Jezus is er!

Mini-viering 26 april 2020 

• Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje,
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje

lichtje coronavirus IMG 7009

• Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

keer u om3


• Lees dan het verhaal van de Emmaüsgangers uit de Bijbel of onderstaande navertelling:

Naar Emmaüs (Lucas 24,13-35)

Jezus was dood. Zijn vrienden waren bang en heel bedroefd. Bang, omdat ze dachten dat ze misschien ook wel zouden worden opgepakt door de soldaten, ze waren tenslotte vrienden van Jezus. En bedroefd, omdat al het mooie dat ze met Jezus hadden nu voorgoed voorbij was.
Een van de vrienden die Kleopas heette, zei: ‘Ik blijf hier niet zitten. Ik ga naar huis. Het verandert allemaal toch niet.’
‘Ik ga met je mee’, zij een ander. En daar gingen ze. Van Jeruzalem naar Emmaüs, waar zij woonden; een lange weg van tien kilometer.

Onderweg praatten ze met elkaar over wat er gebeurd was. Een vreemde man kwam plotseling tussen hen in lopen; ze liepen verder met zijn drieën. Deze vreemde man vroeg: ‘Waarover praten jullie?’ Ze begrepen echt niet waarom hij deze vraag stelde. Zou die vreemde man dan de enige zijn die niet wist wat er in Jeruzalem met Jezus was gebeurd? Zou hij dan niet weten dat hun vriend Jezus gedood was aan het kruis? Het was nog maar drie dagen geleden gebeurd....
‘Weet u dan niet wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem gebeurd is?’, vroegen ze Hem. De vreemde man vroeg: ‘Wat dan?’ Kleopas vertelde: ‘Ze hebben onze vriend Jezus vals beschuldigd. Ze dachten dat hij ons zou bevrijden van de Romeinen, die de baas spelen. Maar Jezus wilde helemaal niet vechten en oorlog voeren. Hij wilde ook niet zelf de baas spelen. Hij wilde alleen maar laten zien hoe mensen liever en beter met elkaar kunnen omgaan. Hij heeft ons geleerd wie God is. En daarom - ja echt alleen daarom - hebben ze Hem te pakken genomen en aan het kruis dood laten gaan. Ze hebben Hem in een graf gelegd met een grote steen ervoor. Nu hebben een paar vrouwen gezegd dat ze Jezus weer hebben gezien. Maar dat geloof je toch niet?! Dat is te mooi om waar te zijn.’
Toen zei de vreemde man: ‘Begrijpen jullie het dan niet? Je weet toch wat de profeten gezegd hebben over Jezus. Ze hebben toch voorspeld dat de Messias moest lijden. En je kent toch alle verhalen van Jezus? Dat Hij nooit opgaf, en altijd opnieuw begon! En jullie kennen toch ook het verhaal wel van Noach en de regenboog aan de hemel? Dat God daarmee wil zeggen, dat Hij de mensen nooit meer verlaat! Jezus zei toch, dat God altijd doet wat Hij heeft beloofd. En wat heeft de God van Jezus beloofd? Juist! Dat Hij zijn Zoon weer zou laten verrijzen! Of geloven jullie dat ook niet?’ De vreemde man zuchtte diep...

emmausKleopas voelde zich al een stuk minder verdrietig. Hij zei: ‘Oh, we zijn er. Dit is ons huis. Heeft u misschien zin om samen met ons te eten. Het wordt al donker en dan is het ook niet fijn om alleen verder te gaan. Dat wilde de vreemde man heel graag. Hij ging mee.
Ze gingen aan tafel en toen nam de vreemde man het brood in zijn handen. Hij sprak de zegen uit en dankte God. Hij brak het brood en gaf het aan hen. Toen - ineens – hadden ze het door: ze herkenden Hem. Ze zagen het echt! Het was Jezus.

Meteen verdween Jezus weer uit hun midden. Ze renden nog naar buiten ... maar ze zagen Hem niet meer. Dit moesten ze aan de anderen gaan vertellen: snel terug naar Jeruzalem.
Ze vertelden aan hun vrienden wat er allemaal gebeurd was. Nu wisten ze het heel zeker. Jezus is niet dood. Hij leeft en is nog steeds dicht bij zijn vrienden. Ze hadden Hem herkend toen Hij het brood in stukken brak en uitdeelde. Ze konden wel dansen van blijdschap!

• Praat er met elkaar over door. Om de kinderen te helpen kun je enkele vragen stellen:
- Waarom waren de twee vrienden verdrietig? 
- Vonden zij het eerlijk wat er met Jezus gebeurd was?
- Wat gebeurde er onderweg?
- Wie was die vreemde man, die met de twee vrienden meeliep? Wanneer hadden zij door dat het Jezus was? en wanneer had je het zelf door?
- Waaraan herkenden zij Jezus?
- Wat gebeurde er daarna? Waarom voelden zij zich aan het einde van het verhaal dan toch blijer?

- Stel dan de vraag of de kinderen het een verdrietig of een blij verhaal vonden, en waarom.
- Vraag ook of ze zelf wel eens het gevoel hebben dat Jezus bij hen is? Hoe voelt dat dan? Word je blij van dat gevoel?
- Als je niet voelt dat Jezus bij je is, zou het dan toch wel zo kunnen zijn dat Hij er is?

• Luister samen naar het lied Onder, boven, voor en achter 

Refrein:
Onder boven
voor en achter
God is altijd bij mij.
Onder boven
voor en achter
God is om mij heen.

Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant
ik ben nooit in mijn eentje want…

Refrein

 

 

Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus
God gaat altijd met me mee dus…
Refrein

Tekst: Ellen Laninga van der Veer
Muziek: Joost van der Veer © JAJOprodukties

 • Bid samen een gebedje:

Lieve God,
Wij zijn blij dat U altijd dicht bij ons bent.
Ook wanneer wij U niet kunnen zien
vertrouwen wij erop dat u onder, boven,
voor, achter en bij ons bent.

Wij weten dat U er voor ons bent,
dat U ons troosten wilt
als we bang zijn of bedroefd.
Maar ook als we blij en vrolijk zijn,
dan lacht U met ons mee.

Wij missen nu onze vriendjes, opa’s en oma’s
juffen, meesters, onze sport en de muziek.
We kunnen geen contact maken zoals anders.
Wij denken aan hen
en zoeken contact via telefoon en video.

Wij zoeken ook contact met U God,
dat doen we door te bidden.
We bidden dat U aanwezig bent
bij iedereen die dat nodig heeft!

Want we vertrouwen erop
dat U er altijd bent!

Amen

• Eindig met het samen bidden van het Onze Vader.

• Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.


versierd kruisExtra: De vrienden van Jezus herkenden Jezus toen Hij het brood brak.
In het brood en de wijn herkennen ook wij Jezus. Jezus wil op die manier bij ons zijn.
Het brood en de wijn herinneren ons aan Jezus. Als je de hostie ziet, denk je aan Hem.

Maak iets voor jezelf dat je op je kamer kunt zetten of misschien aan een ketting kunt hangen. Iets dat, wanneer je het ziet, je eraan herinnert dat God er altijd voor je is.
Ideeën:
- Klei, teken, knip of plak een kruisje
- Kleur of verf een steen
- Maak een schilderijtje of een tekening en doe het in een lijstje
- Ga naar buiten, maak een foto van iets moois en print deze. Hang hem op. 

We wensen je een mooie viering!

 

 

  

Artikelen in dit thema Derde zondag van Pasen jaar A