Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertiende zondag door het jaar A

Steun uit onverwachte hoek

zondag 2 juli 2023

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis, Dertiende zondag

Omdat er nog niet overal al weer kerkdiensten zijn i.v.m. het corona-virus, maakten we, deze week voor het laatstt, een kleine viering die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God. En het goede nieuws van God aan elkaar vertellen!

Mini-viering 28 juni 2020 

• Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje. 

leve het niewe leven IMG 7731• Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

keer u om3

Je kan ook meezingen met Met mijn handen samen van Elly en Rikkert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Begin met elkaar iets leuks vertellen. Of heb je elkaar al alles verteld? Want als je leuk nieuws hebt, aan wie vertel je dat dan? Aan mensen uit je familie, aan je vrienden? Maar als het nou echt heel leuk nieuws is, dat voor iedereen goed is, aan wie zou je het dan nog meer willen vertellen? Hoe zou je dat aan kunnen pakken? Denk er samen even over na. (in de krant, aanplakbiljetten, op school aan de juffen en meesters vertellen misschien, op internet, Facebook zetten)
Jezus had al die mogelijkheden niet, maar Hij had wel Goed Nieuws van God, en Hij had leerlingen!

• Lees dan het verhaal van deze zondag uit de Bijbel (Matteüs 10,26-33), of de navertelling hieronder.

Steun uit onverwachte hoek (naar Matteüs 10,37-42)

Jezus stuurde zijn leerlingen naar alle kanten, het hele land in. Overal moesten ze het Goede Nieuws vertellen van God die Liefde is en over de wereld die veel mooier kan worden – weer net zo mooi als in het paradijs. Maar dat zou zeker niet gemakkelijk zijn.
Daarom zei Jezus tegen de apostelen: "Jullie liefde voor Mij moet groter zijn dan de liefde voor je vader en moeder. Jullie liefde voor Mij moet nog groter zijn dan je liefde voor je kinderen. Jullie liefde voor Mij moet zelfs groter zijn dan je liefde voor je eigen leven. Dat is niet niks. Maar als je je eigen leven opgeeft voor Mij, dan krijg je er een nieuw leven voor terug.

uitzending leerlingenAls je rondtrekt en iemand vraagt of je binnen komt, dan vraagt zo iemand jou binnen, maar tegelijk vraagt hij ook Mij binnen. Ja, hij vraagt zelfs God, die Mij gezonden heeft, bij hem binnen.
Wie een profeet binnen vraagt omdat het een profeet is, zal beloond worden als een profeet.
Wie een goed mens binnen vraagt, omdat het een goed mens is, zal beloond worden als een goed mens. Je wordt beloond voor wat je doet.
Zelfs iemand die een heel gewoon mens een beker koud water geeft omdat hij mijn leerling is, zal door God beloond worden, dat beloof Ik jullie."

• Praat samen door over het verhaal:

- Bespreek met elkaar hoe je het zouden aanpakken, als je twee weken op pad zou worden gestuurd om mensen over Jezus te vertellen. Er is heel wat wat je daarvoor moet bedenken. Wat zouden je doe om daar succesvol in te zijn? Waar zou je dan het eerst naar toe willen gaan? Wie zou je allemaal willen vertellen over Jezus? Wat zou je mee nemen voor onderweg? Hoe zou je willen reizen? Met wie zou je op weg willen gaan? Wat zou je vooral willen vertellen aan die mensen?

- Zouden jullie het eigenlijk wel durven, mensen over Jezus te vertellen? Er zijn ook veel mensen, klasgenootjes bijvoorbeeld die nooit naar de kerk gaan, en die geloven in Jezus een beetje raar vinden. In Jezus' tijd waren er ook mensen die Hem maar vreemd vonden, maar Hij, en zijn leerlingen gingen gewoon door!

- Er zijn ook mensen die naar verrre landen reizen om de mensen daar over God te vertellen. Dat zijn missionarissen. Je kunt over hen lezen op de site van Missio Kids. Zij doen heel veel goed werk, en laten zo zien, door wat ze doen voor anderen, wie Jezus is.  

 • Ook met een vrolijk liedje kun je het goede nieuws van God vertellen. Luister maar naar dit liedje geschreven door Harry Govers:  Is je deur nog op slot?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bid dan samen een gebedje:

Lieve God,
als er geen mensen waren geweest
die alles hadden achtergelaten
en de wijde wereld introkken
om overal uw Blijde Boodschap te vertellen,
dan waren we nu niet hier bij elkaar geweest;
samen rond de Bijbel, om te luisteren
naar de verhalen over Jezus, uw Zoon.

Wij danken U voor al die moedige mensen
die niet lekker gemakkelijk thuis zijn gebleven
maar op weg gingen, zoals Jezus.

Wij bidden U dat ook wij
enthousiaste leerlingen van Jezus mogen worden,
die vol vertrouwen eropuit durven gaan
om de wereld mooier te maken,
zoals U dat bedoeld heeft.

Dat vragen wij U met de woorden
die Jezus zelf ons leerde:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,bidden lichtje
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Amen

• Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.

Extra: Speel tot slot het spelletje Ik ga op reis en ik neem mee... Eerst gewoon, en daarna met dingen die je kunnen helpen om over Jezus en zijn Goede Nieuws te vertellen. 

Speel daarna nog een keer: Ik ga op reis en ik neem NIET mee.... Welke dingen kun je best missen?

 We wensen je een mooie viering!

Artikelen in dit thema Dertiende zondag door het jaar A