Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Twaalfde zondag door het jaar A

Wees niet bang!

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis, Twaalfde zondag

Omdat er nog niet overal al weer kerkdiensten zijn i.v.m. het corona-virus, maakten we een kleine viering die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God. God is een Vader, mooi want het is Vaderdag!

Mini-viering 21 juni 2020 

• Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje. 

leve het niewe leven IMG 7731• Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

keer u om3

Je kan ook meezingen met Met mijn handen samen van Elly en Rikkert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Begin met een gesprekje over vertrouwen.

Naar wie ga jij eigenlijk toe als je bang bent, als je advies nodig hebt of als je je rottig voelt? Deel dat met elkaar. Waarom ga je eigenlijk naar die persoon, wat doet hij of zij dan? En helpt het altijd? Misschien kom je tot de conclusie dat het helpt, hoewel er aan de eigenlijke situatie toch niets verandert. Maar jijzelf bent veranderd. Gaat één van jullie ook wel eens naar God de Vader in een moeilijke situatie?
Jezus noemt God in de lezing heel uitdrukkelijk Vader. Op deze Vaderdag zou je daar extra aandacht aan kunnen besteden. Waarom zou Jezus God zijn Vader willen noemen? (omdat je op een vader kunt bouwen, omdat Hij zich een kind van God voelt, omdat Hij lijkt op zijn Vader)

• Lees dan het verhaal van deze zondag uit de Bijbel (Matteüs 10,26-33), of de navertelling hieronder.

Wees niet bang (naar Matteüs 10,26-33)

Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Wees niet bang voor mensen die slechte dingen over jullie zeggen. Nu weten ze de waarheid nog niet, maar dat komt wel. Alles wat Ik jullie vertel, is nu nog geheim. Alleen jullie weten het. Maar jullie moeten het straks doorvertellen, en zorgen dat alle andere mensen het ook horen. Wees niet bang voor andere mensen, ze kunnen je wel pijn doen, maar je ziel kunnen ze niets doen. Je hoeft alleen rekening te houden met jullie Vader, want de Vader weet hoe je leeft.

mussen p loes botmanEen mus is niet veel waard, maar als jullie Vader wil dat alle mussen blijven leven, dan zal er geen enkele mus doodgaan. Van jou weet de Vader zelfs hoeveel haren je op je hoofd hebt, je hoeft dus niet bang te zijn, jij bent voor de Vader veel belangrijker dan al die mussen. Iedereen die andere mensen over Mij vertelt en allemaal goede dingen over Mij zegt, hoort bij Mij en Ik zal dat aan mijn Vader vertellen. Maar als jullie zeggen dat je Mij niet kent, dan zal ik ook tegen mijn Vader zeggen dat Ik jou niet ken."

• Praat samen door over het verhaal

- Hoeveel haren zou jij op je hoofd hebben? Probeer het eens samen te tellen. Dat wordt een hele klus!
Het verschilt per mens, maar gewoonlijk hebben mensen tussen de 100.000 en 200.000 haren op hun hoofd. Wij vinden een enkele haar niet zo heel erg belangrijk, maar Jezus laat ons weten, dat de hemelse Vader ons zo belangrijk vindt dat Hij zelfs weet hoeveel van die enkele haren wij hebben.

- Hoe laten wij elkaar eigenlijk weten dat we elkaar belangrijk vinden? Bedenk samen manieren om dat elkaar te laten weten. Je kan het zeggen, je kan het schrijven, je kan elkaar omhelzen, een kushandje toewerpen, je kan helpen, je kan een liedje voor iemand zingen, voor iemand zorgen, iets aardigs zeggen, een bloemetje geven, een complimentje maken, een tekening maken…. Laat ieder op één van die manieren tegen de ander zeggen dat hij of zij belangrijk is. En sla papa daarbij zeker niet over!

 • Luister naar één van deze liedjes van Elly en Rikkert:  In Zijn Vaderhand en Al je haren zijn geteld

Kijk eens naar de vogels, in het bos of in de stad 
Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze vinden altijd wat
Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen
Hij houdt ze in Zijn hand, Hij houdt ze in Zijn Vaderhand

Kijk eens naar de bloemen, zo prachtig stuk voor stuk
Ze spinnen niet, ze weven niet, ze maken zich niet druk
Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen
Hij houdt ze in Zijn hand, Hij houdt ze in Zijn Vaderhand

Kijk eens in de spiegel, jij bent nog veel meer waard
Dan vogeltjes en bloemetjes, 't is God die jou bewaart
Je Vader zorgt voor jou, je Vader zorgt voor jou
Hij houdt je in Zijn Hand, Hij houdt je in Zijn Vaderhand

Er loopt een man langs de wegen
Ik kwam 'm tegen
Hij zei: kijk naar de lelies in het veld
Waarom maak jij je zorgen
Wat je zult eten morgen
En of je kleren hebt en geld
Ga met me mee m'n kind
En je zult schatten vinden
Waar al het andere bij verwelkt
Want de Vader die het leven schept
Weet wat je nodig hebt
En zelfs al je haren zijn geteld

Er loopt een man door de velden
Weet je wat Hij vertelde
Hij zei: kijk naar de vogels in de lucht
Zij doen geen zware arbeid
Toch geeft hun Vader altijd
Voldoende zaad, voldoende vrucht
Maar ik zeg: zoek eerst Zijn Koninkrijk
En Zijn gerechtigheid
En al het andere komt vanzelf
Wees niet bang om je kruis te dragen
Want Hij kent al je vragen
Zelfs al je haren zijn geteld

Er loopt een man dor de straten
Ik hoorde Hem praten
Van een leven tot in eeuwigheid
Hij zei: geef alles weg
Ga op de smalle weg
De weg die tot het leven leidt
Kom door de enge poort
En luister naar Mijn woord
Wat iedereen je ook vertelt
En maak je nooit meer zorgen
Je bent bij Mij geborgen
Zelfs al je haren zijn geteld

• Bid dan samen een gebedje:

Vader in de hemel,
We hoeven niet bang te zijn
ook niet als we iets moeilijks gaan doen,
want uw liefde is altijd bij ons.
Help ons om te vertrouwen op U
en op de mensen die U ons gegeven heeftbidden open hart
om voor ons te zorgen.
Vandaag danken wij U in het bijzonder
voor papa (en opa)
van wie we veel leren
en die er voor ons is.
Zegen hem
en help hem om een goede vader te zijn,
Dat vragen wij U met de woorden
die Jezus zelf ons leerde:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Amen

• Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.

We wensen je een mooie (vader)dag!

 

Artikelen in dit thema Twaalfde zondag door het jaar A