Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweede zondag van Pasen jaar A

Ik wens je vrede!

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis, tweede zondag van Pasen

Voorlopig gaan de kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus. Daarom maakten we een kleine viering, die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God. Want Jezus leeft!

Mini-viering 19 april 2020 

• Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje,
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje

lichtje coronavirus IMG 7009

• Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

keer u om3


• Lees dan het verhaal van Tomas uit de Bijbel of onderstaande navertelling:

De leerlingen zien Jezus (Johannes 20,19-31)

Op een avond zaten de leerlingen bij elkaar. Zij waren bang voor de Joodse leiders en hadden de deuren op slot gedaan. Opeens was Jezus bij hen aanwezig en zei: ‘Ik wens jullie vrede’.

Hij liet de wonden zien aan zijn handen en in zijn zijde. Toen wisten de leerlingen zeker dat het Jezus was. Wat waren ze blij! Daarna zei Jezus nog een keer: ‘Ik wens jullie vrede. God zelf heeft Mij gestuurd en geeft jullie een belangrijke opdracht’.
Toen blies Jezus over de leerlingen en zei tegen hen: ‘Jullie hebben nu de heilige Geest gekregen. Je hebt de macht om zonden te vergeven. Wanneer jullie iemand vergeven, dan vergeeft God hem ook. Als jullie iemand niet vergeven, vergeeft God hem ook niet.

Een van de leerlingen was er niet bij toen Jezus aan hen verscheen. Dat was Tomas. Toen de leerlingen aan Tomas vertelden dat zij Jezus hadden gezien, zei Tomas: ’Dat kan ik niet geloven! Ik geloof het pas als ik de wonden van de spijkers in zijn handen kan zien. Dan weet ik dat het Jezus echt is. Ik zag hoe Hij aan het kruis hing. Als ik die wonden zie, zal ik het pas geloven, eerder laat ik me door jullie niets wijsmaken.'

Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. De deuren waren weer helemaal dicht en op slot. Jezus kwam opnieuw tussen hen in staan en zei: ‘Ik wens jullie Vrede’. Jezus riep Tomas bij Zich en Hij zei tegen hem: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je handen in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof dat Ik hier bij je ben’. En Tomas antwoordde: ‘U bent mijn Heer en mijn God’. 

Toen zei Jezus tegen Tomas: ‘Omdat je Mij gezien hebt, geloof je Mij. Gelukkig zijn de mensen, die niet zien en toch geloven’.
Jezus heeft veel wonderen gedaan toen Hij bij de leerlingen was. Veel meer dan in de Bijbel zijn opgeschreven.

• Praat er met elkaar over door:

- Als Jezus zijn leerlingen ziet, zegt Hij: 'Vrede voor jullie!' Wat betekent vrede? Hoe kun je vrede krijgen?
- Veel mensen zijn bang door alles wat er gebeurt in de wereld. Wat zou Jezus tegen hen zeggen, denk je? Wat zou Jezus tegen jou zeggen?
- Tomas vindt het moeilijk om te geloven dat Jezus leeft. Wanneer vind jij het moeilijk om te geloven?

• Luister samen naar het lied Vrede van God  (Kinderopwekking 76)

 

Vrede van God,
de vrede van God.
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, in Jezus' naam.
In Jezus' naam geef ik jou
vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met jou.

  

• Bid samen een gebedje:

Lieve Jezus,
hoe kan dat?
De deuren waren op slot,
maar U kwam dwars door de dichte deuren heen.
Tegen uw leerlingen, die zo bang waren,
en die weg waren gelopen toen U gevangen werd genomen,
en die gauw hadden gedaan alsof ze U niet kenden,
en die in slaap waren gevallen toen U heel bang was,
tegen díe leerlingen zei U:
'Ik wens jullie vrede.'

Kan vrede dichte deuren open maken?
Kunnen wij dichte deuren open maken?
Wat kan er door dichte deuren heen gaan?

(denk hier met de kinderen over na, ook in verband met de coronacrisis. Een brief of een kaart, een bloem (als er een brievenbus is) of iets lekkers. Maar ook liefde en vriendschap, dingen die je niet kunt aanraken of pakken. In de kerk zingen we wel eens een lied ‘Waar vriendschap is en liefde, daar is God’)

Lieve God,
we bidden dat wij elkaar ook door dichte deuren blijven opzoeken.
Helpt U ons om daar mooie manieren voor te vinden?

Amen

• Eindig met het samen bidden van het Onze Vader.

• Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.


ik geef je vrede hartExtra: Jezus doet zijn leerlingen de groeten. Hij wenst hen het goede van God. Nu we elkaar niet kunnen zien, kunnen we elkaar gelukkig wel iets moois sturen. Maak een mooie kaart en schrijf er een vredeswens op. Doe hem op de post of stop hem bijvoorbeeld in de brievenbus van de oude mevrouw op de hoek van de straat.

 

We wensen je een mooie viering!

 

 

  

Artikelen in dit thema Tweede zondag van Pasen jaar A