Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierde zondag van Pasen jaar A

De goede herder

zondag 3 mei 2020

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis, vierde zondag van Pasen

Voorlopig gaan de kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus. Daarom maakten we een kleine viering, die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God. Want Jezus zorgt voor ons!

Mini-viering 3 mei 2020 

• Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje,
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje

lichtje coronavirus IMG 7009

• Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

keer u om3

 

 

 

Of zing het gebedsliedje van Elly en Rikkert Met mijn handen samen

 

 

 

  

 

 

• Praat, voordat je het verhaal vertelt, even met de kinderen over hoe je een huis binnengaat. En een schuur? En een stal? Het antwoord moet steeds weer zijn: door de deur. En wat zou je eigenlijk denken als iemand door het raam jouw huis binnenging? Jezus dacht daar het volgende over.

Lees dan het verhaal van de Goede Herder uit je kinderbijbel of lees onderstaande navertelling:

Veilig in de schaapskooi (Johannes 10,1-10)

Op het eind van een mooie dag zag Jezus een herder met zijn schapen aan het werk. De herder bracht de schapen naar binnen, de veilige schaapskooi in. In de schaapskooi was het warmer dan buiten. Bovendien konden de wilde dieren zo niet bij de schapen komen. Aan het eind van de dag wilde de herder natuurlijk weten of hij al zijn schaapjes nog had. Hij ging daarom zijn schapen tellen. Dat was een grappig gezicht, want de herder deed dat heel slim. Hij ging met zijn benen wijd in de deuropening staan en liet de schapen één voor één tussen zijn benen door naar binnen stappen. “Eén, twee, drie, vier,” zo telde hij, terwijl de schaapjes naar binnen gingen. En elk schaap kreeg een liefkozend tikje op zijn rug. Toen alle schapen binnen waren ging de herder zelf bij de deur zitten.

“Kijk,” zei Jezus tegen de mensen, “zo hoort het. Je brengt je schapen naar binnen en naar buiten door de deur. Als iemand probeert om door een raam of door een gat in de schaapskooi naar binnen te komen, dan is hij vast iets slechts van plan. Hij wil dan misschien wel een schaap stelen. Hij is een dief. Maar als hij gewoon door de deur komt, dan kan de herder zijn schapen roepen en dan komen ze meteen. Wat ze weten dat hij het is, de goede herder. Dat horen ze aan zijn stem. Ze vertrouwen hem en lopen achter hem aan. Als er een vreemde komt, dan lopen ze juist weg.”

goede herderJezus ging verder: “Heb je goed gekeken hoe de herder zijn schaapjes telde? Hij maakte een deur van zijn benen en hij liet ze allemaal even weten dat hij van ze hield met een lief klopje op hun rug. Ik wil voor jullie zo’n herder zijn en Ik wil voor jullie zo’n deur zijn. Een deur waardoor je naar buiten en naar binnen loopt. De herder heeft de schaapjes geteld toen ze tussen zijn benen naar binnen liepen en nu zijn de schaapjes veilig. Zo zijn jullie ook veilig als jullie langs Mij heen naar binnen en naar buiten gaan. Dan zal Ik voor jullie zorgen en dan zullen jullie altijd van alles genoeg hebben.”

• Probeer het uit in de deuropening. Klopt het dat als je met je benen wijd in de deur gaat staan, dat je dan goed kan tellen hoeveel schaapjes, of kinderen op handen en voeten er binnen zijn? Geef ieder ‘schaapje’ dat door jouw deur loopt ook even wat lieve aandacht, een aai, een lief woord van welkom, een complimentje.

• Praat dan met de kinderen door over het werk van een herder.
- Wat doet een herder zoal met en voor zijn schaapjes? Je kan eventueel samen kijken het filmpje van herder Bouke. 
- Wat lijkt de kinderen mooi aan het werk van een herder?
- En wat lijkt ze moeilijk?
- En de volwassenen, wat lijkt hen mooi of moeilijk aan het werk van een herder?
- Wat vind je van het idee dat Jezus voor ons een herder wil zijn?
- Hebben alle mensen een herder zoals Jezus nodig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zing met elkaar het liedje Stel je voor…

Melodie: In Den Haag daar woont een graaf
Tekst gebaseerd op Psalm 23

Stel je voor je was een schaap...
Wie mag herder wezen?
Geen betere dan God de Heer,
waarom zou je vrezen?
Hij brengt je naar het groene gras,
laat rusten bij een waterplas.
Bij Hem ben je koning;
kom maar in zijn woning.

Stel je voor je was een gast...
Wie zal je gastheer wezen?
Geen betere dan God de Heer,
waarom zou je vrezen?
Hij schenkt je beker overvol.
Niets is de Heer voor jou te dol.
Bij Hem ben je koning;
kom maar in zijn woning. 

• Bid samen een gebedje:

Goede Herder Jezus,
U wilt voor ons zorgen
en ons de weg wijzen.
Als we naar U luisteren zijn we veilig
en komen we niets tekort.
Wij danken U voor zoveel liefde.
Vandaag willen we heel speciaal bidden
dat alle mensen luisteren naar uw stem
en ze allemaal ontdekken
dat U mensen roept
om te doen wat bij hen past biddendkind
en wat goed is voor de wereld.
Wijs iedereen de weg naar de goede plek Jezus,
dat vragen wij U met de woorden die U ons leerde:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 
Amen

• Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.


Extra: 
- Bouw samen een veilige schaapskooi van lego of ander bouwmateriaal.
- Spreek af dat je samen een keer een schaapskooi in de buurt gaat bezoeken. (Opzoeken op internet)

We wensen je een mooie viering!

 

 

  

Artikelen in dit thema Vierde zondag van Pasen jaar A