Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijfde zondag van Pasen jaar A

De weg van Jezus 

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis, vijfde zondag van Pasen

Voorlopig gaan de kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus. Daarom maakten we een kleine viering, die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God. Want we zijn met Jezus onderweg naar God!

Mini-viering 10 mei 2020 

• Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje,
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje

leve het niewe leven IMG 7731

• Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

keer u om3

 

 

 

Of zing het gebedsliedje van Elly en Rikkert Met mijn handen samen

 

 

 

  

 

 

• Praat, voordat je het verhaal vertelt, even met de kinderen over hoe ze denken dat God eruitziet. Waarschijnlijk zullen ze wel zeggen dat we God helemaal niet kunnen zien. Jezus zei daar iets heel moois over. 

Lees dan het verhaal over Jezus die uitlegt dat Hij en de Vader bij elkaar horen uit je kinderbijbel of lees onderstaande navertelling:

Met Jezus naar God de Vader (Johannes 14,1-12)

Jezus zat aan tafel met zijn leerlingen. Hij wist dat Hij niet zo lang meer bij hen zou kunnen blijven. Dat vonden de leerlingen moeilijk en verdrietig. Hij wilde ze daarom helpen. Hij wilde dat ze het begrepen.
Jezus zei tegen zijn leerlingen:
de weg van jezus"Jullie hoeven niet ongerust te zijn. Jullie geloven in God en jullie geloven ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor heel veel mensen. Als Ik niet meer bij jullie ben, dan ben Ik in dat huis van mijn Vader, om daar een plaats klaar te maken voor jullie. Later kom Ik dan terug om jullie op te halen. Dan zullen we weer samen zijn, voor altijd. Jullie weten nu dus waar Ik heen ga en jullie weten ook de weg. Die weg moeten jullie volgen."

Thomas zei: "Heer, wij weten helemaal niet waar U heengaat. Dus de weg kennen we ook niet."  Jezus antwoordde hem: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan zomaar bij God komen. Dat gaat via Mij. Als je Mij echt kent, dan ken je vanzelf ook mijn Vader. En jullie kennen Mij toch? Begrijp dan maar: als je Mij hoort, dan hoor je ook God de Vader. Misschien is het moeilijk om je voor te stellen, maar als je Mij ziet, zie je ook God de Vader. Kijk maar eens goed naar Mij. Zie je het?"
De leerlingen keken nog eens goed naar Jezus. Zo ziet God er dus uit, dachten ze. En alles wat Jezus ons zegt, dat is dus eigenlijk wat God tegen ons zegt. Dan is God wel heel dichtbij...


• Praat dan met de kinderen door over de woorden van Jezus.
- Wat zei Jezus over het huis van God de Vader? (Daar is ruimte voor iedereen, en Hij gaat vast vooruit.)
- Wat gaat Jezus daar doen? (Een plekje maken voor alle mensen)
- Jezus zegt dat je in dat huis van God komt als je zijn weg volgt. Wat zou Hij bedoelen? (Dat je zo probeert te leven als Jezus heeft voorgedaan, dan ga je mee op zijn weg. En dan kom je bij God de Vader.)
- Kunnen de kinderen bedenken wat ze zouden kunnen doen, om op Jezus' weg te gaan en op Hem te lijken?
- Dat huis van God waar Jezus het over heeft, hoe zou dat eruit kunnen zien?
En wat zouden ze in dat huis van God willen doen? Wie zouden ze daar tegen willen komen? 

Zing na het gesprekje samen over onderweg zijn: Wij zijn samen onderweg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bid samen een gebedje:

Goede Jezus,
U wilt voor ons zorgen
en ons de juiste weg wijzen? 
Als we uw weg volgen
dan komen we ooit thuis in het huis van God.
We danken U, 
dat U onder de mensen wilt wonen;
dat wij U kunnen zien in de mensen om ons heen;
dat U met ons meeloopt op onze levensweg.
Elke dag zijn wij op weg naar U.
Net als zoveel andere mensen.
We bidden dat ook als het moeilijk is,
zoals nu in deze tijd,
dat U ons allemaal helpt de juiste weg te gaan.
Dat vragen wij U met de woorden die U ons leerde:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 
Amen

• Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.


mensen van de weg fanoExtra: 
- Maak de weg die je met Jezus gaat. Rol daarvoor een rol behang uit (minstens een meter) en leg deze op tafel, evt. vastgemaakt met schilders tape, zodat deze blijft liggen. Teken of schilder met elkaar op de binnenkant van de rol een lange weg. Laat de kinderen op de weg allerlei mensen tekenen die Jezus volgen. Bespreek met elkaar, wie er op deze weg lopen. Wie volgen de weg van Jezus? Waaraan kun je dat zien? Waar zijn die mensen mee bezig? Al tekenend kun je met elkaar in gesprek gaan over de weg van Jezus.

- Maak een mooie tekening van het huis van God. Hoe ziet het er uit? Wie kom je daar tegen? Wat voor leuke dingen kun je er doen?

We wensen je een mooie viering!

 

 

  

Artikelen in dit thema Vijfde zondag van Pasen jaar A