Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesde zondag van Pasen jaar A

Jezus belooft een Helper

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis, zesde zondag van Pasen

Voorlopig gaan de kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus. Daarom maakten we een kleine viering, die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God. Want Jezus belooft ons een Helper!

Mini-viering 17 mei 2020 

• Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje,
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje

leve het niewe leven IMG 7731

• Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

keer u om3 
• Lees dan het verhaal van vandaag. Het is onderdeel van de afscheidsrede van Jezus in het Johannesevangelie. Hij belooft een helper te sturen wanneer Hij zelf er niet meer is. 

De Helper, de heilige Geest (Johannes 14,15-21)

Jezus zat aan tafel met zijn leerlingen. Hij zei dat Hij misschien al gauw zou sterven. Hij wilde zijn leerlingen vertellen hoe het dan verder moest, zonder Hem. Dat wilden de leerlingen helemaal niet natuurlijk. Ze wilden dat Jezus zou blijven, gewoon bij hen. Want hoe moest het zonder Hem?

Maar Jezus zei: 'Als jullie van Me houden, zullen jullie doen wat je van Mij hebt geleerd.
Ik zal God vragen om jullie een Helper te geven, die er altijd voor jullie is. Die Helper, dat is de heilige Geest. Je kan de heilige Geest niet zien. Daarom geloven veel mensen ook niet in Haar. Jullie kennen Haar wel. Ze blijft bij jullie en zal in jullie leven. Ik laat jullie heus niet alleen achter. Ik komt terug.

Binnenkort ga Ik dood en niemand ziet me dan meer. Maar jullie wel, want Ik leef en jullie zullen ook leven. Op die bijzondere dag zullen jullie begrijpen dat Ik in mijn Vader ben. God heeft heel veel ruimte in zijn hart. Je kunt altijd bij God blijven. Ik ga naar God, mijn Vader. Jullie blijven altijd in mijn hart en Ik blijf in jullie hart. Beloofd?

Als je van Me houdt, doe je wat je van Mij geleerd hebt. God houdt van iedereen die van Mij houdt. Ik houd ook van die mensen en Ik zal Mij soms even laten zien aan hen.'
De leerlingen keken elkaar aan. Dat waren mooie, maar ook moeilijke woorden van Jezus.

crepepapier in de wind• Praat dan met de kinderen door over de woorden van Jezus.
- Jezus wil graag dat zijn leerlingen de mensen blijven vertellen over het Koninkrijk van God. Dat is een wereld waar het fijn is voor iedereen. Wat zou je kunnen vertellen over die wereld? Hoe zou het er zijn? Zouden daar ook regels zijn? Net als nu bij ons anderhalve meter afstand houden, handen wassen, zou dat in Gods Koninkrijk ook zo zijn?
- Jezus' leerlingen vinden het moeilijk om de mensen te vertellen over Gods Koninkrijk, daarom krijgen ze een Helper. Hoe heet die? (de heilige Geest) 
Iemand die helpt is fijn, toch? Weet je een voorbeeld, van toen je geholpen werd bij iets wat je moeilijk vond?
- De heilige Geest is de helper van God. Maar je kunt die helper niet zien. Een beetje zoals fietsen met de wind in de rug: je gaat gemakkelijker en harder; je voelt dat je geholpen wordt maar je ziet het niet! Heb je dat wel eens meegemaakt?

Zing mee, of luister samen naar het lied Liefde, blijdschap, vrede van Meester Richard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren
door de heilige Geest in jouw 2x

     Het is vaak moeilijk, om goed te doen
     en echt voor God te leven
     daarom heeft de Heer als hulp voor ons
     Zijn heilige Geest gegeven
Refrein

     Wat je ook bent, of wat je ook doet
     Hij wil je steeds weer leren
     om door je hele doen en laten heen
     de Vader te vereren.
Refrein

     Wanneer Gods Geest, je leven leidt
     dan zul je pas gaan merken
     dat zijn aanwezigheid je vrede geeft
     en altijd zal versterken
Refrein 2x

• Bid samen een gebedje om hulp van de heilige Geest:

Goede God,
Wat kun je veel leren van Jezus.
Hij heeft ons verteld over U
en over uw dromen voor de mensen en de wereld.
Hij heeft gedaan waar U van droomt:
Hij heeft mensen geholpen
en zieke mensen beter gemaakt.
Hij heeft de liefde voorgeleefd.

Jezus heeft zijn vrienden gevraagd
om zijn verhaal door te vertellen.
Met hulp van de heilige Geest hebben ze dat gedaan.
Als pluisjes zijn de woorden van Jezus
uitgewaaid over heel de wereld.

biddend meisjeNu zijn wij aan de beurt.
Wilt U ook ons de heilige Geest sturen
om ons te helpen alles over Jezus
aan de wereld te laten zien?
Zelf hebben we in deze tijd
ook de heilige Geest nodig.
Misschien niet zo voor onszelf
maar voor mensen die ziek zijn,
mensen die eenzaam of bang zijn:
zij kunnen een helper goed gebruiken.
Wij vragen U, in Jezus Naam
om hen te helpen
met de kracht van de heilige Geest.

Dat vragen wij U met de woorden die U ons leerde:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 
Amen

• Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.• Extra: 
paas6watjeblazen- Spelletje: Watjes blazen
Nodig: wattenbolletjes en rietjes, papiertje en pen of potlood

Geef iedereen een rietje en een wattenbolletje.
Ga tegenover elkaar aan de tafel staan.
Probeer, door door het rietje te blazen, het wattenbolletje aan de andere kant van de tafel te blazen.
Wie zijn wattenbolletje aan de andere kant van de tafel blaast krijgt een turfstreepje. Wie het eerst 10 turfstreepjes heeft, heeft gewonnen. 
Je kunt er ook een wedstrijdje vér-blazen van maken.
Markeer op tafel verschillende afstanden, bijvoorbeeld door gekleurde vellen op tafel te leggen.
Wie blaast het watje het verst? Hoe blaas je het verste, mét of zonder rietje?

We wensen je een mooie viering!

 

 

  

Artikelen in dit thema Zesde zondag van Pasen jaar A