Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zevende zondag van Pasen jaar A

Liefde tussen God, zijn Zoon en de mensen

zondag 24 mei 2020

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis, zevende zondag van Pasen

Voorlopig gaan de kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus. Daarom maakten we een kleine viering, die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God. Jezus zegt dat we altijd kunnen bidden!

Mini-viering 24 mei 2020 

• Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje,
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje

leve het niewe leven IMG 7731• Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

keer u om3

 

Omdat het vandaag over bidden gaat, kun je ook samen het liedje van Elly en Rikkert Met mijn handen samen zingen.


• Jullie hebben misschien een vaste manier van bidden samen. Aan tafel of voor het slapen gaan? Haal dat even naar boven met de kinderen. Wat doen je dan, waarom doe je dat? Is het fijn om te doen of juist lastig of verschilt dat per dag? Hoe zou dat komen?

Jezus bad ook vaak. Soms bad Hij de gewone gebeden die iedereen in zijn omgeving kende. Maar soms had Hij ook een heel bijzondere reden om te bidden. Zoals in het verhaal van vandaag.

 

 

Jezus bidt (Johannes 17,1-11a)

Op de avond voor zijn dood zat Jezus aan tafel met zijn vrienden. Het was moeilijk om afscheid van elkaar te nemen. Ze waren zo lang samen, Jezus en zijn vrienden. Het hele land waren ze doorgetrokken, van de ene kant naar de andere kant. Ze hadden mensen getroost, mensen beter gemaakt, maar er waren ook mensen boos geweest op Jezus. Ja, veel hadden ze samen mee gemaakt. Maar vooral, heel veel had Jezus verteld. Vooral over God had Hij vaak gesproken. Je kon goed merken dat Hij God goed kende en dat Hij veel van God hield. Hij noemde God ook zijn Vader. Dat was heel bijzonder. Toen Hij zijn leerlingen een mooi, nieuw gebed leerde begon dat ook met “Onze Vader”. Want, zo had Hij gezegd: “God is niet alleen mijn Vader, maar ook jullie Vader.” Nu, op deze moeilijke avond wilde Jezus ook bidden. Hij begon natuurlijk weer met “Vader” zoals Hij zijn vrienden had geleerd. “Vader”, bad Jezus, “Vader, het is zover. Ik moet mijn leven geven voor anderen. Laat de mensen nu zien dat U van Mij houdt. Maar vooral, laat de mensen die in Mij geloofden, niet alleen in Mij geloven, maar ook in U. Ze zijn uw kinderen. Ik heb ze over U verteld en nu weten ze wie U bent en dat Ik bij U hoor. Maar Ik blijf niet hier op deze aarde en zij wel. Daarom bid Ik voor hen. Ik bid dat zij uw kinderen blijven. Amen.”
Na dit gebed vierden ze samen het paasfeest. Het laatste paasfeest van Jezus op aarde.


• Haal met de kinderen even de gebeurtenissen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag naar boven. Doe dat desgewenst aan de hand van de afbeeldingen in jullie kinderbijbel. Je kan ook dit korte legofilmpje samen bekijken.


- Wat denken jullie, hoe zou Jezus zich gevoeld hebben zo vlak voor zijn dood? (bang, bezorgd, moedig, gesteund, alleen?)
- Als er iets bijzonders gaat gebeuren dan gaat er meestal van alles door je heen. Je bent nieuwsgierig of bang, blij of onzeker. Vaak zelf een heleboel door elkaar. Het is goed om al die gevoelens te delen. Met je vader of moeder, met een vriend of vriendin en zeker ook met God. God wil graag weten hoe het met je is.
-
Vertel jij wel eens aan God of aan Jezus hoe jij je voelt? Wanneer dan? (Let op, dit is niet alleen een vraag aan de kinderen, je kan alleen verwachten dat zij open zijn als je zelf ook open bent over je contact met God)
- Soms is bidden moeilijk. Jezus begrijpt dat. Hij heeft ons daarom de heilige Geest gezonden om ons te helpen met bidden. Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest gekomen is om ons te helpen met geloven. Over een week vieren we dat feest.
- Bidden kan je op heel veel manieren. Met je ogen dicht, met je ogen naar de hemel gericht, met je handen voor de ogen, met je handen gevouwen, je handen open, zittend, staand, op je knieën, onder de dekens, op de fiets. Probeer samen maar eens uit wat jullie een prettige houding vinden om te bidden.

Zing mee, of luister samen naar het lied Lees je Bijbel, bid elke dag

 

Lees je Bijbel,
bid elke dag
bid elke dag
bid elke dag
Lees je Bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag

dat je groeien mag
dat je groeien mag

Lees je Bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag

 

 

 

• Bid samen een gebedje:

Vader in de hemel,
Jezus heeft ons heel vaak voorgedaan
hoe je kan bidden.
Door zijn gebed had Hij een goed contact U,
zijn hemelse Vader.
Wij bidden
dat ook wij goed contact houden met U
door de dingen die wij meemaken,
en de zorgen en blijdschap die wij hebben
te delen met U.
Zend ons uw heilige Geest om ons daarbij te helpen
dat vragen wij U met de woorden die Jezus ons leerde:
biddend meisje

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 
Amen

• Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.


• Extra: Een gebedskubus maken

- kubus3Druk de afbeelding van de kubus hiernaast af, beeldvullend op A4, en als je dat hebt op wat dikker papier.

- Schrijf op elk vlakje een gebedje. Bijvoorbeeld het Onze Vader, het Wees Gegroet, een gebedje voor zieke mensen, een gebedje voor ..... (dat mag je per keer zelf invullen), een gebed voor alle familieleden, een gebedje voor je vrienden en vriendinnen, een gebedje voor een persoonlijke wens. Of wat je zelf maar kunt bedenken om op de kubus te schrijven.

- Knip de kubus dan langs de buitenranden uit. Vouw hem over de stippellijnen in elkaar en plak de flapjes aan de binnenkant vast. 

Elke keer als je wilt bidden, bijvoorbeeld aan tafel, mag je gooien om te bepalen wat jullie samen zullen bidden.

We wensen je een mooie viering!

 

Artikelen in dit thema Zevende zondag van Pasen jaar A