Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zondag Heilige Drie-eenheid jaar A

God is Vader, Zoon en heilige Geest

zondag 4 juni 2023

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis, zondag Drie-eenheid

Omdat er nog niet overal al weer kerkdiensten zijn i.v.m. het corona-virus, maakten we een kleine viering die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God. God die er op allerlei manieren voor ons wil zijn!

Mini-viering 7 juni 2020 

• Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje,
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje

leve het niewe leven IMG 7731• Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

keer u om3

 

 

• Bedenk eens voordat jullie het bijbelverhaal gaan lezen of jullie weten wie God is. Hij heeft niet alleen meerdere namen, je kunt Hem ook op verschillende manieren leren kennen. Maak maar eens samen een kruisteken: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest ... 
Lees dan het verhaal van deze zondag uit de Bijbel (Johannes 3,16-18), of de navertelling hieronder.
 

God de Vader gaf ons Jezus (Johannes 3,16-18)

Jezus had een lang gesprek met Nikodemus. Nikodemus was een Joodse leider. Hij wilde echt graag weten die Jezus was. Hij begreep wel dat God Jezus gestuurd had, maar Hij wilde meer weten. Bijvoorbeeld waaróm God dat gedaan had. Jezus ging er rustig voor zitten om het aan Nikodemus uit te leggen.

Het werd Nikodemus langzaam duidelijk: God hield zó ontzettend veel van de mensen dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven aan de wereld. Hiermee liet Hij zien dat alle mensen die in Hem geloven niet zullen sterven maar voor altijd zullen leven. Dat kwam Jezus aan de mensen vertellen. Nikodemus luisterde aandachtig. Hij begreep dat Jezus en God de Vader helemaal bij elkaar horen. Dat God zijn Zoon naar de wereld had gestuurd om de mensen te redden. Hij kwam niet om de mensen te straffen, maar om ze de goede weg te laten zien. Jezus kwam naar de wereld om te vertellen van het Koninkrijk van God. Hij hoopt dat alle mensen daar bij willen horen. Hij kwam het Licht naar de wereld brengen. Licht voor alle mensen. Er zijn altijd mensen die liever in het donker blijven en die niet mee willen doen.
Nikodemus begreep nu hoe geweldig het was dat God zo naar de mensen toekomt.

• Dit verhaal gaat over God de Vader en God de Zoon. Wie hoort er ook bij de Drie-eenheid? Gods heilige Geest. Vorige week was het Pinksteren. Toen hoorden we hoe, nadat Jezus naar God de Vader in de hemel was gegaan, de heilige Geest naar de mensen kwam. De heilige Geest komt voort uit de Vader en de Zoon.

- Wat denken jullie, kan God 'Vader in de hemel, Jezus en de heilige Geest" tegelijk zijn? Waarom wel, of waarom niet?
- Lijken die Drie - Vader, Zoon en Geest - een beetje op elkaar? Hoe dan? (bijvoorbeeld dat je ze niet kunt zien, dat ze er toch zijn om mensen te helpen en de goede weg te wijzen, dat we over ze kunnen lezen in de Bijbel)
-
Vader, Zoon en heilige Geest horen bij elkaar, maar ze zijn alle drie God. Drie kunnen verschillend zijn en toch hetzelfde. Moeilijk? Eerst zien en dan geloven? Dat kan!
Neem een kan water en schenk een glas vol. Wat is dat? (Gewoon water natuurlijk.) Dat water heb je nodig, voor een heleboel dingen. Bedenk maar eens wat. (plantjes water geven, om te drinken, om te wassen)
Pak uit de vriezer een paar ijsklontjes. Wat zijn dat? (IJsklontjes zijn bevroren water, dus een andere vorm van water) Dit water is koud! Met dit water kun je weer andere dingen doen, wat dan? (iets koelen, erop lopen en schaatsen als het op de sloten ligt ...)
Zet tenslotte de waterkoker aan en laat hem flink doorkoken. Wat zie je? (Stoom, weer een andere vorm van water) Dit water is ongrijpbaar, je kunt het haast niet zien, het is heet, en het verdwijnt in de lucht. Wat kun je met stoom doen? (eten garen, schoonmaken, machines in beweging brengen)
Zo zie je dat het best kan, verschillend en toch hetzelfde zijn. 
- Bedenk samen welke verschijningsvorm jullie vinden passen bij de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Wat merk je van de Vader, de Zoon, de Geest? Hoe ga je met ze om? (bijv. de Vader die ons kent, beschermt, die alles draagt; de Zoon die een leraar is, een vriend, een voorbeeld, de goede Weg; de Geest die ons geloof mogelijk maakt, troost geeft, inspiratie, enthousiasme) Het is een groot geheim! 

• Luister samen naar het lied God is een groot geheim en bid dan samen een gebedje:

Uit: Zitten of Opstaan, deel 4, nr 23 SGO, Hoevelaken.

Lieve God,

Wij vinden het niet altijd zo gemakkelijk om in U te geloven,
Wij noemen U: Vader, Zoon en heilige Geest.
En dat is wel mooi.
We kunnen van U houden als van een Vader,
of iets vragen aan Jezus, of bidden om kracht van de heilige Geest.
Want U wilt er voor ons zijn, op allerlei manieren. 

Wij willen U vragen om voor ons te zorgen.
We willen U bedanken voor deze dag
en alle dagen waarop we genieten van mooie dingen.
Dank u dat we weer naar school kunnen,
dat er steeds minder mensen ziek worden,
en dat U er bent voor wie uw hulp nodig heeft.

Blijf altijd dicht bij ons.
Dat vragen wij U met de woorden die Jezus ons leerde:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 

tot slot noemen wij uw naam bij het kruisteken †:
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Amen

• Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.


Extra: Maak een Drie-eenheidknutselknutseldrieeenheid1.1

Een klavertje is het bekendste symbool van de Drie-eenheid: het is één blad met drie delen, hartjes zelfs!

Nodig:
- Per kind 2 ijslolly-stokjes
- Gekleurd papier (groen, rood, geel en wit)
- Schaar en lijm

Knutselen:
Lijm twee ijslolly-stokjes aan elkaar zodat zij een kruis vormen.
Knip uit het groene papier per kind 3 harten die op de ijslolly-stokjes geplakt kunnen worden.
Laat de kinderen uit andere kleuren papier een duif, een hart en een kruis knippen.

knutseldrieeenheid1.2

 

Deze symbolen voor God de Vader (hart), God de Zoon (kruis) en God de heilige Geest (duif) komen op de groene harten. Ze vormen één blad.

 

We wensen je een mooie viering!

 

Artikelen in dit thema Zondag Heilige Drie-eenheid jaar A