Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021

Je geloof voeden

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Project voor de Veertigdagentijd: Ik ben de Wijnstok

In de evangelielezingen van de Veertigdagentijd horen we hoe Jezus verschillende personen ontmoet. Al die ontmoetingen vormen Jezus. Ze maken Hem tot de mens die Hij is. Soms zijn de ontmoetingen opbouwend en groeit Jezus daarvan. Maar er zijn ook personen die bedreigend zijn voor het ideaal van Jezus. 
wijnstok 2Op de vijfde zondag van dit veertigdagentijdproject vergelijkt Jezus zichzelf met een wijnstok. Deze vergelijking hebben we gebruikt als beeld voor al zijn ontmoetingen. Er zijn ontmoetingen die Jezus, de wijnstok, doen groeien en er zijn ontmoetingen die bedreigend zijn voor de wijnstok. In de projectverwerking met vilt kan die op en neergaande lijn gemakkelijk vorm krijgen. De wijnstok kan kan groeien maar ook weer kleiner worden.

Regelmatig zoekt Jezus de stilte op om te bidden. Soms gaat Hij alleen, andere keren neemt Hij goede vrienden mee. Als Jezus bidt dan verbindt Hij zich niet alleen met God maar ook met grote mannen en vrouwen die Hem voorgingen. Op de berg ontmoet Hij deze keer Mozes en Elia. Zij voeden zijn geloof.

Deze zondag denken we met de kinderen na over je geloof voeden. Op het viltdoek wordt zichtbaar wat de wijnstok kan voeden, hij wordt zelf ook wat groter.