Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

4e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021

Licht om te groeien

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Project voor de Veertigdagentijd: Ik ben de Wijnstok

In de evangelielezingen van de Veertigdagentijd horen we hoe Jezus verschillende personen ontmoet. Al die ontmoetingen vormen Jezus. Ze maken Hem tot de mens die Hij is. Soms zijn de ontmoetingen opbouwend en groeit Jezus daarvan. Maar er zijn ook personen die bedreigend zijn voor het ideaal van Jezus.
wijnstok 4Het beeld van Jezus als de Wijnstok hebben we gebruikt voor al zijn ontmoetingen in de Veertigdagentijd. Er zijn ontmoetingen die Jezus, de wijnstok, doen groeien en er zijn ontmoetingen die bedreigend zijn. 

Op deze vierde zondag krijgt Jezus midden in de nacht bezoek van Nikodemus, een rijk man, farizeeër en lid van het Sanhedrin (joods gerechtshof). Nikodemus heeft veel vragen en Jezus beantwoordt ze geduldig. Maar Hij zegt ook iets over licht en donker tegen zijn bezoeker. Goede mensen zoeken niet het donker op, maar het licht. En wie is het licht? Jezus bedoelt hiermee Zichzelf. Mensen worden beter in het Licht van God. Planten groeien ook beter in het licht. Dat geldt ook voor de wijnstok.

Deze zondag denken we met de kinderen na over wat je nodig hebt om te kunnen groeien als mens. Op het viltdoek komt de zon erbij, het licht dat nodig is om de wijnrank te doen groeien.