Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

6e zondag van de Veertigdagentijd Palmzondag jaar C 2022

Kijk eens in de spiegel

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Project voor de Veertigdagentijd: Kijk eens in de spiegel - de zondebok

In alle evangelielezingen van de veertigdagentijd blijkt dat Jezus de toehoorders steeds een les leert in eerlijk naar jezelf kijken, je niet beter voelen dan een ander. Je bent geen haar beter, iedereen doet wel eens wat verkeerd, maar God is barmhartig. Beroep je maar niet op God als je je medemens wilt veroordelen.
Jezus vraagt ons ‘kijk eens in de spiegel’ en ga aan de slag met wat je ziet bij jezelf. Welke emoties en beelden roept dit op en wat kan je daarmee doen om ten goede te keren.

brompot kleinDeze zesde zondag, palmzondag, lezen we bij de aanvang van de viering het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Vaak krijgen kinderen daar een prominente rol bij. Met hun feestelijk versierde Palmpaasstok zijn zij onderdeel van deze intocht.
Maar daarna slaat de stemming van de viering om. Als evangelielezing lezen we een groot deel van het lijdensverhaal. En als er iets duidelijk wordt uit dit verhaal dan is het wel dat Jezus tot zondebok wordt gemaakt. Hij is niet schuldig aan opruiing van het volk of godslastering. Pilatus spreekt dit expliciet uit: “Ik kan in deze man geen enkele schuld ontdekken.” Ook Herodes vindt geen schuld in Jezus. Toch wordt Hij gekruisigd omdat het volk, opgestookt door zijn leiders, erom vraagt.
We laten deze kinderwoorddienst het verhaal voor zichzelf spreken. Met enkele symbolen komt het verhaal tot leven.
Over de spiegel wordt een paarse doek gehangen. In veel streken in Nederland hing men bij het overlijden van de bewoner van een huis over iedere spiegel een doek. Ook in de kerk dekt men de beelden af met een doek in de vastentijd. Het is dus een teken van rouw.

Wie ook eens wil kijken naar materialen uit eerdere projecten verwijzen we naar ons project uit 2019: De gekleurde bril.