steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertigste zondag door het jaar C

Met je aandacht helemaal bij God

zondag 23 oktober 2016

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Vanaf vandaag staan de eerste twee zondagen van de kinderwoorddiensten voor de Advent op de site. 
Onder de naam 'De Nieuwe Wereld' bieden we voor elke adventszondag én voor Kerstmis bij elkaar passende kinderwoorddiensten aan. 
Er is materiaal voor een doorgaande kijktafel, een tekstje bij het aansteken van de adventskaarsen en natuurlijk het materiaal dat u van ons gewend bent. Neem een kijkje bij 27 november en 4 december!

farizeeër tollenaar

Alle drie de lezingen van deze zondag gaan over bidden. Bidden is contact zoeken en hebben met God. Er zijn veel manieren van bidden. Waar je bidt, wat je bidt en in welke houding je bidt is niet zo belangrijk. Het gaat veel meer om de intentie die erachter zit.

Als je van je gesprek met God een show voor de buitenwereld maakt, of anderen de maat neemt en God alvast vertelt naar wie Hij moet luisteren en naar wie niet, dan zoek je niet echt contact met God. In het verhaal van de Farizeeër en de tollenaar kiest Jezus de kant van de tollenaar, omdat hij oprecht is in zijn bidden. Hij kijkt naar zichzelf en ziet wat er niet goed was in zijn leven. Hij zoekt Gods hulp.

Met de kinderen oefenen we vandaag in gebedshoudingen. Zijn ze uitbundige of een ingekeerde bidders? Hoe zoeken zij het liefst contact met God? 

Als we 'wees eens even stil' zingen, wordt het steeds stiller om ons heen, en in ons.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Lucas 18,9-14

Eerste lezing OT: Wijsheid van Jezus Sirach 35,12-14 +16-18
Tweede lezing NT: 2 Timoteüs 4,6-8+16-18

We willen even heel stil worden, helemaal bij God.

We praten over bidden.
Maakt het uit hóe je het doet?

Het verhaal van vandaag leent zich uitstekend om het uit te spelen. Waar ga je staan, en hoe sta je dan?

We zingen het samen met de kinderen, en worden zo stiller en stiller...

Het gebed dat bij Maria hoort is het Weesgegroet.
We bidden het wanneer we de rozenkrans bidden.

Een kleurplaat met twee gebedshoudingen. Welke spreekt het meest aan?

Vandaag is het Wereldmissiedag. Op de site van Missio vindt u meer informatie over de Filippijnen, het land dat dit jaar centraal staat in de missiemaand.

In de Bijbel wordt veel gebeden, het kan overal, met zelfbedachte of vaste woorden.