Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

6e zondag van de veertigdagentijd Palmzondag jaar B 2021

Te snel gejuicht

zondag 28 maart 2021

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Marcus 11,1-10

De evangelielezing van vandaag is de Intocht van Jezus in Jeruzalem Marcus 11,1-10 en het lijdensverhaal volgens Marcus, Marcus 14,1-15,47.
Het Evangelie van de Intocht vindt U in de navertelling. Voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

De intocht van Jezus in Jeruzalem

Het is bijna Paasfeest. Dan moet je in de grote stad Jeruzalem zijn. Daar kan je het beste Paasfeest vieren. Daarom gaat ook Jezus naar Jeruzalem. Zijn leerlingen gaan mee. Als ze bijna in de stad zijn, stuurt Hij twee leerlingen de andere kant op, naar een klein dorpje. Hij wijst: “Ga naar dat dorpje daar. Als je het dorp binnenkomt is het eerste wat je ziet een jong ezeltje. Dat ezelsveulen staat vastgebonden. Nog nooit heeft er iemand op zijn rug gezeten. Dat veulentje moet je losmaken en meenemen. Misschien zal er iemand tegen jullie zeggen: "Hé, wat doen jullie daar?" Dan moet je zeggen: “De Heer heeft het nodig. Maar Hij stuurt het snel weer terug.”

intocht in jeruzalemDe twee leerlingen lopen naar het dorp. Ja, daar staat een ezelsveulen. Precies zoals Jezus zei. Het is vastgebonden aan een buitendeur. Snel maken ze het jonge ezeltje los. Sommige mensen uit de buurt roepen: “Hé, wat doen jullie daar? Je kan niet zomaar dat ezeltje los maken.” De leerlingen kijken elkaar even aan. Dan antwoorden ze, zoals Jezus zei: “De Heer heeft het nodig. Maar Hij stuurt het snel weer terug.”
Het werkt. De mensen laten hen nu met rust. Snel brengen ze het jonge ezeltje bij Jezus. Over de rug van het ezeltje leggen ze hun jassen. Jezus gaat op de rug van het ezeltje zitten. Zo trekken ze verder, de stad binnen. Veel mensen leggen hun jassen op de weg. Anderen leggen groene takken op de grond. Die halen ze snel uit het veld. Iedereen in de buurt van Jezus juicht en roept: “Hosanna! Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer. Lang leven het Koninkrijk van onze vader David dat nu snel komt. Hosanna in den hoge!”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema 6e zondag van de veertigdagentijd Palmzondag jaar B 2021