Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pinksteren jaar B

Elkaar verstaan!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

pinksteren3

Pinksteren is de vijftgste dag na Pasen. Jezus is voorgoed naar de hemel. Hij heeft zijn leerlingen een Helper beloofd. Want ze hebben de opdracht om mensen over Jezus te vertellen. En daarbij kunnen ze wel wat steun gebruiken.
Dan merken ze dat het haast vanzelf gaat! Iedereen verstaat hen! God helpt, ook al zien ze Hem niet. 

Met de kinderen denken we deze dag na over hoe bijzonder dat is, dat iedereen elkaar verstaat. Normaal moet je daar heel veel moeite voor doen, en dan lukt het soms nog niet. 
Ik versta je niet, maar begrijp je wel!

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Johannes 15,26-27 + 16,12-15

Eerste lezing NT: Handelingen 2,1-11
Tweede lezing NT: Galaten 5,16-25

Er is deze zondag geen lezing uit het OT.

God komt bij ons als licht en vuur, zonder woorden toch dichtbij.

Met mijn handen samen 
en mijn ogen dicht,

kom ik met U praten,
Vader van het licht.

Hebben de kinderen wel eens meegemaakt dat ze iemand niet konden verstaan? Of dan niemand hen verstond?
Met Pinksteren gebeurt het dat mensen elkaar zomaar allemaal verstaan. 

Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart!

Iets omschrijven kan al lastig zijn, maar iets omschreven krijgen in brabbeltaal is nog veel lastiger!

Pinksteren keert je van binnen naar buiten: niet langer gevangen en niet meer op slot!

Wel eens een brief in geheimtaal gezien? Je snapt er niets van... tot je begrijpt hoe het in elkaar zit.

Maak een toeter waarmee iedereen je kan verstaan.

De leerlingen waren in Jeruzalem om Sjavoet te vieren. Nu wordt Pinksteren soms verbonden met meifeesten.