Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

3e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021

Bedreigd geloof

zondag 7 maart 2021

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Project voor de Veertigdagentijd: Ik ben de Wijnstok

In de evangelielezingen van de Veertigdagentijd horen we hoe Jezus verschillende personen ontmoet. Al die ontmoetingen vormen Jezus. Ze maken Hem tot de mens die Hij is. Soms zijn de ontmoetingen opbouwend en groeit Jezus daarvan. Maar er zijn ook personen die bedreigend zijn voor het ideaal van Jezus.
wijnstok 3Op de vijfde zondag van dit veertigdagentijdproject vergelijkt Jezus zichzelf met een wijnstok. Jezus die zichzelf met de wijnstok vergelijkt hebben we gebruikt als beeld voor al zijn ontmoetingen. Er zijn ontmoetingen die Jezus, de wijnstok, doen groeien en er zijn ontmoetingen die bedreigend zijn voor de wijnstok. 

Op deze derde zondag wil Jezus Zichzelf sterken in zijn opdracht door in gebed te gaan en de stilte te zoeken in de tempel. Bij aankomst ziet Hij dat de tempel gebruikt wordt als markthal. Dat raakt Jezus in zijn ziel omdat niet alleen het huis van God ontheiligd wordt maar ook alles waar Jezus voor staat.
De eerste tekenen dat het werk van Jezus niet alleen maar ‘groei’ kent worden zichtbaar.

Deze zondag wordt dit uitgebeeld door dieren die knagen aan de stam en onkruid dat de groei van de wijnstok belemmert.