Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijftiende zondag door het jaar C

Hoe word ik een naaste?

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Het bijbelverhaal begint vandaag met een belangrijke vraag: Wat moet ik doen om goed (eeuwig) te leven? De geleerde wist zelf het antwoord al: Van God houden en van de mensen als van jezelf. Maar om duidelijk te maken wat dat betekent vertelt Jezus een verhaal.
Vraag de kinderen of ze begrijpen waarom Jezus dat verhaal vertelt. De man wist immers zelf het goede antwoord... Soms maken verhalen meteen duidelijk waar het eigenlijk om gaat. Want hoe doe je dat eigenlijk, van God houden en van de mensen?

Sta stil bij hoe dat in het verhaal ging: soms komt iets zomaar op je weg, je hoeft er niet naar op zoek. De Samaritaan liep immers ook gewoon over een weg. Naast die weg lag een gewonde man. Hij hoefde alleen maar naar het kreunen te luisteren en te zien dat de man gewond was om hem direct te helpen. En dat helpen was genoeg om goed te doen.
Deze Samaritaan had niet van te voren nagedacht over wat het betekent om een goed leven te leiden. Hij deed  wat nodig was op dat moment.
In de bijbel staat: Als je de ander helpt dan laat je zien dat je hem liefhebt als jezelf. En in dat liefhebben word je de naaste van die ander. Je wordt als vanzelf een goede vriend. Je laat zien hoe God zou willen dat mensen met elkaar omgaan. 

helpenPraat met de kinderen door over helpen. Moeten ze lang nadenken of ze iemand zullen helpen?  Kunnen ze voorbeelden geven van keren dat ze meteen geholpen hebben? Verzin met elkaar een aantal voorbeelden. Dat kunnen hele kleine dingen zijn, waarbij je laat zien dat je de ander ook belangrijk vindt. 
Kijk tot slot nog even naar de vellen naast de weg. Ook dit zijn voorbeelden. Hebben ze die situaties wel eens meegemaakt? En wat hebben ze toen gedaan? Laat de kinderen tot slot de lege bladen vullen (met tekst of met een tekening) met hun eigen voorbeelden.

Denk tijdens het tekenen of schrijven met de kinderen ook nog even na over samen helpen. Wat gebeurt er als jij begint met helpen? Waarschijnlijk hebben ze al ontdekt dan er dan altijd anderen zijn die ook komen helpen. 


 

Artikelen in dit thema Vijftiende zondag door het jaar C