Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenentwintigste zondag door het jaar C

Doe je best!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Als Jezus je zou vragen of je Hem wilt volgen, dan zeg ja natuurlijk: JA! Meewerken aan Gods nieuwe wereld...hoe moeilijk kan het zijn...
deur jezusMaar in de lezing van vandaag waarschuwt Jezus om dat niet te licht op te vatten. Het is iets om zo af en toe eens serieus over na te denken. Jezus gebruikt daarvoor het beeld van een smalle deur: je moet er wat voor doen om daar doorheen te kunnen. 

Met de kinderen denken we deze zondag na over moeite doen voor iets wat je heel graag wilt. Als je iets goed wilt kunnen, dan doe je daarvoor extra je best.
Maar hoe weet je nu of je goed bezig bent? Wat vraagt Jezus van ons? Als je mee wilt werken aan Gods nieuwe wereld, is het dan genoeg om goed je best te doen?