Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenentwintigste zondag door het jaar C

Doe je best!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Als Jezus je zou vragen of je Hem wilt volgen, dan zeg ja natuurlijk: JA! Meewerken aan Gods nieuwe wereld...hoe moeilijk kan het zijn...
deur jezusMaar in de lezing van vandaag waarschuwt Jezus om dat niet te licht op te vatten. Het is iets om zo af en toe eens serieus over na te denken. Jezus gebruikt daarvoor het beeld van een smalle deur: je moet er wat voor doen om daar doorheen te kunnen. 

Met de kinderen denken we deze zondag na over moeite doen voor iets wat je heel graag wilt. Als je iets goed wilt kunnen, dan doe je daarvoor extra je best.
Maar hoe weet je nu of je goed bezig bent? Wat vraagt Jezus van ons? Als je mee wilt werken aan Gods nieuwe wereld, is het dan genoeg om goed je best te doen? 

Jezus gebruikt in zijn onderricht sterke beelden, ontleend aan de Bijbelse leefwereld. De deur is zo'n beeld.

Om de kinder- woorddienst- ruimte in te mogen, moet er eerst een opdracht gevonden worden,
die verstopt zit
in een rebus.

Een rebus met een opdracht om de kinderwoord- dienstruimte binnen te gaan.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Lucas 13,22-30
Eerste lezing OT: Jesaja 26,18-21
Tweede lezing: Hebree├źn 12,5-7 + 11-13

God, we willen goed zijn in leven, goed leven! Dat is een kunst, en die willen we leren.

Als je iets wilt bereiken moet je keuzes maken. Ook om Jezus na te volgen moet je dingen doen, en dingen laten.

Om door een smalle deur te komen, kost extra moeite. Dit spelletje maakt dat op speelse wijze direct duidelijk.

Een liedje over hoe je zelf de deur open kunt zetten voor Jezus.

De kinderen maken een weg met een deur erin. Wat is er voor nodig om door de deur te gaan?

Wegwijzers maken om door de deur te kunnen gaan. Wat is er voor nodig om Jezus te volgen?

Een kleurplaat met wegwijzers, voor wie geen tijd heeft zelf wegwijzers te maken.