Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenentwintigste zondag door het jaar C

Doe je best!

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 13,22-30

De Evangelielezing van vandaag is Lucas 13, 22-30. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Door een smalle deur

Jezus was op weg naar de grote stad Jeruzalem. Overal sprak Hij met mensen.
Hij probeerde hun uit te leggen hoe ze zouden moeten leven.

deur fano Iemand vroeg Hem: "Zullen er veel mensen zijn die zo zullen doen als U het vraagt?"
Jezus antwoordde: "Je moet er heel erg je best voor doen. Het is alsof je door een heel smalle deur moet. Dat kost moeite. Dat lukt echt niet iedereen. En weet je, je zult misschien nog verbaasd zijn over wie het lukt om te leven zoals Ik je dat vraag. Niet de mensen die zelf het hardste roepen dat ze hun best hebben gedaan, niet de mensen die van zichzelf vinden dat ze het helemaal goed hebben gedaan, maar misschien wel diegene van wie je het minste verwacht en die het niet hardop zeggen.

Want bedenk wel: de laatsten zullen de eersten zijn en de eersten de laatsten."

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

(overgenomen uit Kinderkatern, bijlage bij het Liturgiekatern Tot uw Dienst, 45e jaargang nr. 6, Midden Onder U, Maastricht, 2010, blz.7)

Artikelen in dit thema Eenentwintigste zondag door het jaar C