Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn, of u nu vrijwillig(st)er bent in de kerk, catecheet, pastor of leerkracht basisonderwijs. De site is handig voor ieder die op een speelse manier kinderen vertrouwd wil maken met de Goede Boodschap en het kerkelijk jaar. De (kinder)liturgie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke parochieherder.

De informatie is vrij beschikbaar, de site draait dus op non-profit basis. Maar we stellen het zeer op prijs als u via de knop 'Steun Kinderwoorddienst' een gift wilt overmaken. 

Initiatief
De website Kinderwoorddienst is gestart op initiatief van boekwinkel Het Kruispunt en uitgeverij Adveniat met steun van enkele subsidiegevers. De site werkt zonder winstoogmerk en is gratis voor de gebruikers. Opdrachtgever is de Stichting Adveniat. In de komende jaren zal de site worden gevuld met suggesties voor de zondagen van de jaren A, B en C.  Eindredacteur en coördinator is drs. Edith Vos-van Norren, projectleider drs. Marjet de Jong, uitgever Adveniat.

Comité van Aanbeveling
De website wordt gesteund door een Comité van Aanbeveling bestaande uit: Mgr. Gerard de Korte (bisschop van den Bosch), pastor Kees van Lent (pastoor Joannesparochie Hoofddorp), dr. Tim Schilling (Centrum voor Parochiespiritualiteit), dr. Joke Brinkhof (Nieuw Testamentica) en drs. Roderick Vonhögen, mediapriester.

Medewerkers
De teksten op de site worden geschreven door een wisselende redactie bestaande uit katholieke theologen onder leiding van eindredacteur drs. Edith Vos-van Norren. De auteurs van het eerste jaar waren diaken Coen van Loon, drs. Wies Sarot-Erkens, Mariska Litjes en drs. Uschi Janssen. Nieuwe auteurs voor het tweede jaar zijn Marijte Sarot en Miriam Bierhaus.

edithcoenwiesmariskauschi kwd marijte kwd miriam

   Edith            Coen             Wies            Mariska         Uschi           Marijte          Miriam

De gezichtsbepalende illustraties zijn van Anne Westerduin, Brussel.