Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweeëntwintigste zondag door het jaar C

Een wijs mens is bescheiden

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Wie het moeilijk vindt om geloof en dagelijks leven met elkaar te verbinden zou eens kunnen gaan lezen in de Wijsheidsboeken in het Oude Testament. Daar zijn veel concrete aanwijzingen voor het leven van alle dag te vinden. In de OT lezing van vandaag staat zelfs dat een verstandig mens de wijsheid van spreuken overdenkt. 

tafelschikking2

Ook het Evangelie gaat over hoe een mens wijs kan leven. We horen hoe Jezus één van de belangrijkste pijlers van de Wijsheid, de bescheidenheid, onder de aandacht brengt. Hij doet dat met het voorbeeld van gasten op een bruiloftsfeest, en de vraag: waar ga je zitten; vooraan of juist achteraan. 

Vandaag denken we met de kinderen na over bescheidenheid, over de beste plaats innemen of krijgen. We hopen dat ze ontdekken dat ze, ieder op zijn of haar eigen tijd, allemaal wel eens vooraan of achteraan zullen staan. 

Zittend aan tafel bij mensen van allerlei pluimage grijpt Jezus de kans om met kleine verhaaltjes en gelijkenissen de eigenlijke bedoeling van de Thora duidelijk te maken.

In een halve cirkel rond de tafel heeft niet iedereen goed zicht op wat daar ligt. Zit iedereen goed? Nee? We gaan toch beginnen.

Help ons elkaar te laten zien
dat in uw ogen iedereen even bijzonder is.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Lucas 14,1+7-14

Eerste lezing OT: Wijsheid van Jezus Sirach 3,17-18+20+28-29
Tweede lezing NT: Hebreeën 12,18-19+
22-24

Soms mag je vooraan staan, soms is dat de plek voor een ander. Denk samen met de kinderen na over de beste of de slechtste plaats hebben of krijgen.

Een passend spel bij deze lezing is de stoelendans.

Iedereen kent wel die mooie tegeltjes vol wijze spreuken. We maken er zelf ook één.

Wanneer zit je verkeerd? Denk samen na over wat een goede plek is, en wat niet.