Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweeëntwintigste zondag door het jaar C

Een wijs mens is bescheiden!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Kijk de ruimte nog eens rond. Er zijn nu kinderen die niet zo prettig zitten. Vraag hen hoe het ze bevalt op het krukje of op de grond. En verbeter in overleg met alle kinderen zo nodig de situatie, misschien wel door allemaal op de grond te gaan zitten.

Ga dan naar het evangelieverhaal. De situatie daarin beschreven staat niet ver van ons eigen leven. De kinderen kennen ongetwijfeld een situatie waarin er gestreden wordt om de beste plaats in de klas, rond de trainer op het sportveld, thuis op de bank voor de televisie en misschien zelfs wel in de kerk. Geef hen kort de tijd om daar hun ervaringen over te spuien. Vraag hen ook wat het doet met hen als een ander haantje de voorste wil zijn.

Het omgekeerde is moeilijker. Kennen ze ook de tegenovergestelde situatie: hebben ze wel eens meegemaakt dat iemand, of misschien zijzelf juist anderen voor lieten gaan?
Waarom was dat? En hoe is dat? Kennen ze bescheiden mensen? Kunnen ze zich voorstellen dat zij, zoals de gastheer, mensen uitnodigen om iets minder bescheiden te zijn?

praatplaat communicatie

Leg er de nadruk op dat Jezus niet wil dat we ons zo klein mogelijk maken. Het gaat erom dat we oog hebben voor anderen en de grootheid van anderen zien.

Eindig ermee dat iedereen soms voor- en soms achteraan zal staan. Een voetbalminnende jongen mag misschien de beste plek op de bank hebben als zijn favoriete sportclub speelt, een kleine kind mag misschien vooraan staan als er een optocht langs komt, een meisje in de rolstoel mag misschien vooraan staan als de juf iets demonstreert in de klas etc. Er is vast voor ieder kind samen iets te bedenken.
Een voordeel van een andere plek kan ook zijn dat je de wereld en de dingen iets anders waarneemt. Degene die niet met zijn of haar neus vooraan zit, heeft meer zicht op de mensen die meer naar voren zitten. Ook met dit gegeven kan je spelen door de kinderen steeds op een andere plek in de ruimte te zetten en ze te vragen wat ze allemaal kunnen zien.

Laat iedereen tenslotte een wijsheidstegeltje maken. Kijk hiervoor bij de Extra's.

 

Artikelen in dit thema Tweeëntwintigste zondag door het jaar C