Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierentwintigste zondag door het jaar C

Aandacht voor wie verloren loopt

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Als Jezus iets duidelijk wil maken spreekt Hij graag in gelijkenissen. Die kleine voorbeeldverhaaltjes hebben een duidelijke boodschap. De gelijkenissen die Jezus in dit hoofdstuk van Lucas vertelt zijn bedoeld als spiegel voor de Farizeeën.
verloren zoon he qiVoor deze zondag hebben we één van de drie gelijkenissen uitgewerkt, die van de verloren zoon. Deze algemeen gebruikte titel is ietwat misleidend, want het gaat Jezus evenzeer om de oudste zoon als om de jongste zoon.

Met de kinderen denken we na over hoe zij zelf zouden reageren. Lijken ze op de oudste of op de jongste zoon?
We hopen dat de kinderen deze zondag zullen ontdekken dat het niet altijd gaat om fout of goed doen, maar dat het belangrijkste is dat je het contact met elkaar, en met God, niet verliest. 

Een gelijkenis is een doeltreffende manier om je boodschap over te brengen. De gelijkenis van de verloren zoon raakt ons in het hart omdat het een heel herken-baar verhaal is.

De lezingen van deze zondag zijn:

 

Evangelielezing: Lucas 15,1-32

Eerste lezing OT: Exodus 32,7-11+13-14
Tweede lezing NT: 1 Timoteüs 1,12-17

God, help ons om nooit en nergens te vergeten
dat we bij U en bij elkaar horen.

Lijken broers en zussen altijd op elkaar, of zijn er verschillen?

Maak een woordspin: Welke goede eigenschappen hebben de zonen? En wat vinden de kinderen niet goed aan hen?

In drie kijk-rondes praten de kinderen over wat ze zien op het schilderij: wat is er te zien, klopt het met het verhaal en waar zouden ze zelf staan?

Welkom thuis, welkom thuis
wat fijn dat je er bent
het is een feest voor iedereen
dus maak het maar bekend
welkom thuis, welkom thuis
het is voor jou en mij
we nodigen je uit dus kom erbij

Een kleurplaat waarbij er nu eens geen verschillen tussen de beide broers zijn...