Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierentwintigste zondag door het jaar C

Aandacht voor wie verloren leek

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Als Jezus iets duidelijk wil maken spreekt Hij graag in gelijkenissen. Die kleine voorbeeldverhaaltjes hebben een duidelijke boodschap. De gelijkenissen die Jezus in dit hoofdstuk van Lucas vertelt zijn bedoeld als spiegel voor de Farizeeën.
verloren zoon he qiVoor deze zondag hebben we één van de drie gelijkenissen uitgewerkt, die van de verloren zoon. Deze algemeen gebruikte titel is ietwat misleidend, want het gaat Jezus evenzeer om de oudste zoon als om de jongste zoon. En wie verloren leek, komt weer thuis.

Met de kinderen denken we na over hoe zij zelf zouden reageren. Lijken ze op de oudste of op de jongste zoon?
We hopen dat de kinderen deze zondag zullen ontdekken dat het niet altijd gaat om fout of goed doen, maar dat het belangrijkste is dat je het contact met elkaar, en met God, niet verliest.