Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëntwintigste zondag door het jaar C

Weet waar je aan begint!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Jezus volgen is niet iets wat je zomaar even doet. Soms moet je bereid zijn om er wat voor op te geven. Wie dat niet wil, kan mijn leerling niet zijn, is de boodschap die Jezus deze morgen aan de grote groep mensen geeft die met Hem mee trekken. 

franciscus zonnelied

Bij Jezus horen doe dan ook je niet zonder daar eerst eens goed over na te denken. Alleen dan kun je het volhouden. Jezus geeft zelf het voorbeeld van een toren die gebouwd wordt zonder dat er eerst goed over nagedacht is. Die komt nooit af!

Een prachtig voorbeeld van een volledige keuze voor een leven als volgeling van Jezus is Franciscus van Assisi. Het verhaal van zijn leven laat zien dat hij veel opgegeven heeft om zijn leven in het spoor van Jezus te gaan. Hij kreeg veel volgelingen. Kan zijn voorbeeld ook de kinderen inspireren?

Er moet een toren van 30 centimer hoog komen, wat heb je dan nodig? Maak je eerst een plan?

Wijsheid is praktische kennis en levenservaring. Ook Jezus daagt zijn leerlingen uit om goed na te denken.

De lezingen van deze zondag zijn:

 

Evangelielezing: Lucas 14,25-33
Eerste lezing OT: Wijsheid 9,13-18
Tweede lezing NT: Filemon 9b-10+12-17

Help ons later te kiezen voor uw manier van leven,
wanneer we begrijpen waar we aan beginnen 
als we uw leerling willen zijn.

Zouden de kinderen onmiddellijk ja zeggen als Jezus ze vroeg om Hem te volgen? Of willen ze er nog even over nadenken?

Waarom zien sommige kerktorens er zo raar uit? Het lijkt wel alsof ze niet af zijn.

Het levensverhaal van Franciscus laat zien hoe je leven kan veranderen als je de boodschap van Jezus echt serieus neemt. Van rijke jongeling tot arme bedelmonnik.

Loof en prijs God altijd weer,
de drie-ene, allerhoogste Heer!

Kerken zonder torens, daar is niet goed over nagedacht. De kinderen maken de kerken verder af.