Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëntwintigste zondag door het jaar C

Weet waar je aan begint!

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 14,25-33

De lezing is vandaag Lucas 14,25-33. Voor de oudere kinderen is de Bijbel in Gewone Taal goed te begrijpen. Voor jongere kinderen is er de navertelling.

Denk na voordat je aan iets begint.

Veel mensen liepen met Jezus mee. Hij merkte dat wel en draaide zich om. “Waarom komen jullie mee?”, vroeg Hij. “Weet je zeker dat je bij Mij wilt horen? Ik zal het jullie nog eens duidelijk zeggen: Als je mijn leerling wilt zijn moeten alle dingen en alle mensen minder belangrijk zijn dan het Mij volgen. Zelfs je vader en je moeder, je broers en zussen zijn dan minder belangrijk. Zelfs je eigen leven is niet zo belangrijk. Niets mag in de weg staan, als je mijn leerling wilt zijn."
Het leek alsof niet iedereen begreep wat Jezus bedoelde, daarom ging Hij verder:
"Je moet echt van te voren nadenken of je mijn leerling wel kúnt zijn. Ik geef een voorbeeld: Stel dat je een toren wilt bouwen. Dan denk van te voren toch ook na of je wel genoeg geld hebt om voldoende stenen voor de toren te kopen. Als je te weinig stenen kunt kopen, komt de toren niet af en lachen de mensen je uit."
Nog leek het alsof niet iedereen begreep wat Jezus wilde zeggen. Daarom gaf Hij nog een voorbeeld:
"Stel je eens een koning voor die de vijand wil aanvallen. Hij weet dat de andere koning 20.000 soldaten heeft, twee keer zoveel als hijzelf. Dan moet hij wel heel goed nadenken of hij een oorlog wil beginnen. Misschien is het dan slimmer om een dienaar naar de andere koning te sturen om hem om vrede te vragen."
De mensen knikten. Ze begonnen het te begrijpen.
"Bedenk dus goed wat het betekent om mijn leerling te zijn.”

jezus volgen fano

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Drieëntwintigste zondag door het jaar C