Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëntwintigste zondag door het jaar C

Weet waar je aan begint!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen 1

Om de kinderen het gevoel te geven hoe het is om te zeggen dat je Jezus wilt volgen, kan een gedeelte van het verhaal over de heilige Franciscus van Assisi verteld worden. Hij is een mooi voorbeeld van een radicale keuze.

Vraag of de kinderen weten wie Franciscus was. (Ze kennen misschien wel een Franciscaan vanuit de kerk, of ze hebben van hem gehoord vanwege dierendag). Vertel in elk geval kort dat Franciscus in Italië leefde, in de 12e eeuw, 900 jaar geleden. Franciscus was iemand die rijk was en op een gegeven moment besloot om Jezus te volgen. Daarbij koos hij voor de armoede. Hij dacht dat rijk zijn en Jezus volgen niet samengingen. Vertel daarna hoe die keuze ging en laat de platen die u vindt bij Extra's zien:

franciscusToen Franciscus besloot dat hij zijn leven anders wilde leven dan het rijke leven dat zijn vader voor hem bedacht had, ontstond er een heftige ruzie met zijn vader op de markt.

Plotseling verschenen er lichtjes in de ogen van Franciscus. "Alles wat ik van mijn vader heb, kan hij terugkrijgen", zei hij. "Maar dan ook alles!"

Toen trok hij zijn kleren uit, en overhandigde die aan zijn vader.  De menigde sidderde. Daar stond Franciscus, helemaal bloot!

"Van nu af aan", verklaarde hij, "dien ik alleen mijn hemelse Vader. Van nu af aan wil ik alleen nog maar de rijkdom van Gods vriendschap."
Bisschop Guido holde naar Franciscus toe, sloeg zijn prachtige bisschopsmantel om hem heen en haastte zich met hem weg. Vader sprak nooit meer met zijn zoon. Met een blij, licht hart deed Franciscus een afgedragen bruin kleed aan dat van de tuinman van de bisschop was geweest, en knoopte als riem een touw om zijn middel. 
(Tekst uit Franciscus van Assisi, Joyze Denham, Elena Temporin, KBS 2007)

Na het lezen van dit fragment kunt u de kinderen vragen of zij onmiddellijk ja zouden zeggen als Jezus hun vroeg mee te gaan? Geef ze de keuze: Wie zou ja zeggen, wie zou er even over willen nadenken? Wie zou misschien zelfs wel nee willen zeggen? Laat de kinderen nog even denken en zeg dat u er later in de kinderwoorddienst op terug zult komen. Ze hoeven nog niet direct hun antwoord te geven.

Vervolg het gesprek met de volgende vragen:
Vraag aan de kinderen of zij voorbeelden van situaties kennen waarbij ze het ene laten varen om het andere te kunnen doen. Of ze wel eens moeten kiezen tussen twee leuke of fijne bezigheden, zoals bijvoorbeeld gaan logeren bij oma of met een vriendje gaan zwemmen. Wanneer de kinderen een paar voorbeelden genoemd hebben kunt u samen tot de conclusie komen dat als je het ene doet je soms het andere (tijdelijk) moet laten. Zo is het ook voor de leerlingen van Jezus.

U kunt de kinderen ook vragen of ze zich kunnen voorstellen dat je dingen ook eens heel anders wil doen dan wat je geleerd is of dan je gewend bent. U kunt hen als voorbeeld een van de volgende situaties noemen: Misschien wil je op een hele andere manier vakantie vieren of misschien zou je op school wel anders willen omgaan met kinderen die gepest worden. 

Na het gesprek kunt u de kinderen opnieuw vragen of ze net zo als Franciscus kunnen kiezen om God te volgen en hun eigen vader of moeder op het tweede plan stellen. Vraag ze ook waarom wel of waarom niet? Alle antwoorden zijn goed! Ook wanneer ze het nog niet weten. Twijfelen hoort er bij, zeker bij kinderen, maar vertel dat ook volwassenen het soms lastig vinden om te kiezen.

Sluit het gesprek af met het gebed om bekering van Franciscus. U vindt het bij de gebeden.

 

Artikelen in dit thema Drieëntwintigste zondag door het jaar C