Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëntwintigste zondag door het jaar C

Weet waar je aan begint!

Extra's

Hier zijn meerdere onderdelen te vinden om de kinderwoorddienst een creatief - of speels accent te geven.
Dit kunnen liedjes en gedichtjes zijn, een knutsel of een kleurplaat, een filmpje of een spel. Deze onderdelen zijn altijd te gebruiken in combinatie met de verwerking.

Torens die nooit afgebouwd werden

In de meeste plaatsen steken de kerktorens van het dorp of de stad hoog boven alle andere gebouwen uit. Een hoge kerktoren gaf status, liet zien dat je belangrijk was. Een hoge toren was het zichtbare bewijs dat de mensen in het dorp zich een hoge toren konden veroorloven. Maar er zijn ook torens die er raar en onaf uitzien. Heel bekend zijn de torens van de Notre Dame in Parijs. Maar ook in Nederland zijn zulke torens. In Zierikzee staat de Sint-Lievensmonstertoren, in Oosterhout staat de St. Jan en ook de Ransdorper toren werd nooit afgebouwd vanwege geldgebrek. Kennen de kinderen ook torens die er onafgemaakt uitzien? Hoe komt het dat die toren niet af zijn? Wanneer is dat gebeurd en waarom?
Ga samen met de kinderen op zoek op internet.

Wanneer u geen internet tot uw beschikking heeft tijdens de kinderwoorddienst kunt u een een paar afbeeldingen laten zien, en met de kinderen een gesprek over de deze rare torens voeren.torenzierikzeetorensnotredametorenoosterhout

toren

Artikelen in dit thema Drieëntwintigste zondag door het jaar C