Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëntwintigste zondag door het jaar C

Weet waar je aan begint!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Wijsheid: Weet waar je aan begint

In de eerste lezing uit het boek Wijsheid wordt uitgelegd wat wijsheid is. Wijsheid is in de Bijbel nooit in de eerste plaats intellectuele kennis of theoretisch inzicht. Wijsheid is praktische kennis en levenservaring. Wijsheid is noodzakelijk bij het vervullen van een opdracht.
Wijs is degene die goed handelt. Wijs is ook degene die kijkt en overlegt wat doenlijk is. Je moet weten wat je doet en hoe. Daarbij komt het erop aan jezelf te kennen én tegelijkertijd een groot godsvertrouwen te hebben.

Een dergelijke wijsheid, bestaand uit zelfkennis en godsvertrouwen is nodig om leerling van Jezus te worden.
In het Evangelie van deze zondag wordt daarop voortgeborduurd. Jezus is onderweg naar Jeruzalem – naar zijn lijden en dood – en een grote menigte mensen trekt met Hem mee. Onderweg daagt Hij hen uit goed na te denken over wat ze zullen doen. Jezus vertelt twee korte verhalen om zijn punt duidelijk te maken. Deze twee verhalen horen beide tot het genre van de wijsheid. Op deze manier daagt Jezus de mensen uit tot zelfonderzoek: Weten de mensen die Hem volgen waar ze aan beginnen? Weten ze van zichzelf wat ze aankunnen? De lezingen van deze zondag wijzen erop hoe belangrijk de uitspraak: ‘Weet waar je aan begint’ is.

 

Artikelen in dit thema Drieëntwintigste zondag door het jaar C