Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweeëntwintigste zondag door het jaar C

Een wijs mens is bescheiden!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Wijsheid

In de joodse wijsheid boeken die opgenomen zijn in het Oude Testament vind je geen hoogdravende levensfilosofieën maar nuchtere adviezen voor het gewone leven van elke dag. Door jezelf te trainen de gewone dingen goed te doen ontwikkel je goede gewoonten en uiteindelijk een sterk karakter waarmee je God eert. Welk gedrag goed is kan je lezen in de Thora. Bescheidenheid is daarbij een kernwoord. Een mens moet zijn plaats weten en die plaats is altijd ondergeschikt aan wat God vraagt en wil van ons.

jezus met schriftgeleerdenBij zijn ontmoetingen met mensen valt het Jezus regelmatig op dat groeperingen als de Farizeeën en de Schriftgeleerden de Thora goed kennen en ook zeer bedreven zijn in de uitleg daarvan aan anderen. Meer moeite hebben ze om zelf naar de Thora te leven. Zittend aan tafel bij mensen van allerlei pluimage grijpt Jezus de kans om met kleine verhaaltjes en gelijkenissen de eigenlijke bedoeling van de Thora duidelijk te maken. Bij deze sociale gelegenheden waren de onderlinge verhoudingen in de dorpen waar Hij kwam op subtiele manier zichtbaar. Jezus merkt als buitenstaander goed op wie er buitengesloten wordt en wie zich belangrijk maakt. Dit komt aan de orde in zijn korte toespraakjes. Opvallend is daarbij dat Hij in zijn verhalen veelvuldig grijpt naar het beeld van een feestmaal. Daarmee krijgen de verhalen een dubbele bodem, ze benoemen niet alleen de misstanden in het huidige onderlinge sociale verkeer, maar verwijzen ook naar de eindtijd, wanneer alle volken samen komen voor het hemels gastmaal en God onze gastheer is.

Artikelen in dit thema Tweeëntwintigste zondag door het jaar C