Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenentwintigste zondag door het jaar C

Doe je best!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

De lezing van vandaag is raadselachtig en vraagt wat meer uitleg. Start daarmee als inleiding voordat u het gesprek met de kinderen aangaat.
U kunt dit als volgt doen:

Jezus trok rond door dorpen en steden. Daar vertelde Hij de mensen over Gods vriendschap. De mensen stelden Hem vaak vragen. Dat gebeurt ook in dit verhaal. Iemand vroeg Hem:
“Zijn er veel mensen, die echt bij U horen?” Jezus gaf nooit een gemakkelijk antwoord.
Hij vertelde altijd een verhaaltje en daar zat het antwoord dan in verborgen.
Dit keer vertelde Hij over een nauwe of smalle deur.
Hij zei: "Je moet heel goed je best doen en je tot het uiterste inspannen want de deur, waardoor je bij Mij binnen komt en waardoor je echt bij Mij hoort, is een hele smalle deur."
Soms denken mensen dat ze er heel gemakkelijk doorheen kunnen.
De mensen denken: ’het is genoeg als wij naar Hem luisteren en dat wij Hem kennen.’
Maar dat is niet genoeg! Jezus wil dat je er echt moeite voor doet!

Ga van de lezing verder naar de belevingswereld van de kinderen. Ze herkennen het wel dat als je iets echt wilt bereiken, dat je daar dan moeite voor moet doen. Niet een beetje moeite, maar heel veel.
Laat de kinderen voorbeelden bedenken van wat je niet zomaar kunt worden, maar waar je erg je best voor moet doen. Bijvoorbeeld je wilt een goede voetballer, pianist, kunstenaar of de beste van de klas worden. Wat moet je daarvoor allemaal doen? Is alleen luisteren naar hoe het moet dan voldoende?
Je leert 'met vallen en opstaan', zeggen de grote mensen.

wegwijzerLaat de kinderen bedenken wat je allemaal ervoor moet doen om iets te bereiken. Reik de kinderen aan dat het gaat over keuzes maken. Wat doe je wel en wat doe je niet om iets te bereiken. Wat zijn goede keuzes en wat kun je beter niet doen?
Geef zonodig een voorbeeld: om een topsporter te worden moet je elke dag trainen, en nooit te laat naar bed gaan.

Tip: laat de kinderen eerst even nadenken en het op een plakpapiertje (geeltje) schrijven.
Plak deze papiertjes dan op de deur waardoor de groep binnen is gekomen.
(Deze papiertjes zijn weer te gebruiken bij de knutsel ideeën bij Extra’s)

Maak dan de overgang terug naar het Bijbelveraal: Jezus volgen kost ook moeite. Jezus wil ook dat je daarvoor je best doet. Hij weet dat het niet gemakkelijk is. Daarom vertelt Hij ook het verhaal van de nauwe deur. Laat de kinderen bedenken wat je er voor moet doen om Jezus te volgen. Geef de kinderen een tweede plakpapiertje met een andere kleur. Laat hen eerst even nadenken en het dan opschrijven. Plak ook deze op de deur.


Bekijk samen wat er op de briefjes geschreven is.

Artikelen in dit thema Eenentwintigste zondag door het jaar C