Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pinksteren jaar B

Elkaar verstaan!

zondag 19 mei 2024

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Pinksteren

Op de vijftigste dag na Pasen vieren we tot slot van de Paastijd het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest was in de Joodse traditie, het feest van de oogst. Dit dankfeest heeft de naam Sjavoet. Om deze reden waren er ook veel mensen op de been in Jeruzalem. Pas in de 2eeeuw na Christus kreeg het een nieuwe betekenis. Toen kreeg Pinksteren als betekenis het herdenken van het verbond tussen God en Israël. De Christenen namen Pinksteren over als feestdag en gaven een andere betekenis aan het feest. 
De leerlingen die na de Hemelvaart van Jezus de opdracht hadden om te getuigen van het Koninkrijk van God, voelden zich alleen en onzeker. De beloofde heilige Geest, de helper, komt zoals beloofd tijdens dit oogstfeest.

Pinksteren geldt in de christelijke traditie als het begin van onze kerk. De mensen die naar Jeruzalem gekomen zijn om het feest te vieren, zien het gebeuren dat de discipelen ‘begeesterd’ raken met de heilige Geest en de straat op gaan waar zij de mensen in hun eigen talen aanspreken. De mensen worden hier zo door aangesproken dat zij zich bij de leerlingen aansluiten. 

Pinksteren is verweven met andere feesten.
Niet alleen met het Joodse oogstfeest Sjavoet, is Pinksteren verbonden, maar in de loop van de tijd ook met voorchristelijke lentefeesten. Pinksteren is een feest waarin licht en lucht centraal staan. Het valt in de lente. Er is volop natuur. Bloemen en duiven spelen een belangrijke rol. Tijdens Pinksterfeesten wordt er gedanst rondom de kleurrijke versierde meibomen.

meiboomwinterswijkDe meiboom, (eigenlijk gewoorn een paal die de lucht in steekt) staat symbool voor een boom. Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Opgericht tussen hemel en de aarde. De lintenvormen als takken een verbinding tussen hemel en aarde. Om de boom wordt gedanst waarbij de linten zich verweven met elkaar.
In Duitsland vieren ze nog uitbundig meifeesten. Ook op sommige plaatsen in Nederland kent men het gebruik ook. Op de foto basisschool de Esch in Winterswijk die de meifeesten viert. Op het schoolplein wordt de meiboom opgezet. De kinderen en ouders verzamelen zich om de boom samen met de 'pinksterbruid en -bruidegom'. Er wordt gedanst en de kinderen vlechten de linten om de boom.

Met Pinksteren durven de leerlingen het aan te getuigen van Christus als hun Heer. Zij zijn de onzekerheid voorbij. Dat wordt dan weer aangegrepen om tot ontmoeting te komen met mensen van andere religies en levensbeschouwingen. Rond Pinksteren zijn er veel initiatieven op het gebied van de interreligieuze dialoog. 

 


Artikelen in dit thema Pinksteren jaar B