Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertiende zondag door het jaar B

Wees niet bang, maar blijf geloven!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

dochter jairus2Jezus heeft de gave om mensen beter te maken. Tegelijkertijd vraagt Hij van de mensen die ernstig ziek zijn en zelfs de dood in de ogen zien, niet bang te zijn maar te blijven geloven.
Dat is geen gemakkelijke opgave. Want juist in perioden van onheil is het menselijk om je af te vragen waarom jou dit overkomt. Juist dan vragen mensen zich vaak af ‘waar is God?’. Jezus laat zien dat God er is, als je vertrouwt en gelooft. In de verhalen van de vrouw die al twaalf jaar bloedt, en het meisje dat gestorven lijkt, is er genezing. Maar Jezus zegt: "Je geloof heeft je gered!"

Met de kinderen spreken we deze keer over ziek zijn, en niet beter worden. Over troost die je elkaar kunt geven. Maar ook over de troost die God geeft, wanneer Hij mensen kracht geeft om te kunnen dragen wat ze moeten dragen. Troost is te vinden in het gedichtje van Marjet de Jong: 
Wees niet bang. God heeft gezegd: ‘Wie valt in mij, komt goed terecht.’

Als we elkaar willen helpen, kunnen we dat doen door een kaarsje aan te steken en te bidden.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Marcus 5,21-43

Eerste lezing OT: Wijsheid 1,13-15+
2,23-24


Tweede lezing NT:
2 Korintiërs 8,7+9+13+15

Wij vragen God zo vaak
of Hij iemand beter wil maken die ziek is, of Hij iemand niet dood wilt laten gaan. We zijn bang om mensen van wie we houden te moeten missen.

Jezus geneest mensen die ziek zijn, of zelfs dood lijken.
Doe Hij dat nu dan nooit meer?

Ook de mensen gaan ooit dood,
terug weer naar de hemelschoot.
Wees niet bang. God heeft gezegd:
‘Wie valt in mij, komt goed terecht.’

Van het gedicht 'Durf te vallen', maken we een troostkaart.

Kleine dochter van Jaïrus,
Jezus staat al voor de poort.


Kleine dochter van Jaïrus:
Jezus heeft het laatste woord.
Hoor…, Hij roept je bij je naam!
Het is tijd om op te staan!

Jezus voelt in de drukte van alle mensen waar Hij door heen loopt dat iemand Hem onverwacht aanraakt. Drie voorbeelden van tikspelletjes waar ook het onverwacht aanraken centraal staat.

Twee kleurplaten, één voor jonge, en één voor wat oudere kinderen over de genezing van het dochtertje van Jaïrus.

Jezus is gekomen om mensen de kracht van het leven te geven. Een vrouw uit wie het leven wegstroomt, een meisje dat lijkt op te houden met leven.