Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertiende zondag door het jaar B

Wees niet bang, maar blijf geloven!

zondag 27 juni 2021

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Marcus 5,21-43

De evangelielezing van vandaag is Marcus 5,21-43. In deze evangelielezing worden twee verhalen over de genezende kracht van Jezus met elkaar verweven. Het verhaal van de genezing van de vrouw die al twaalf jaar last heeft van bloedverlies en het verhaal van het dochtertje van Jaïrus die ernstig ziek is en sterft voordat Jezus het huis is binnengegaan. Jezus zegt dat het kind niet gestorven is maar slaapt en doet haar weer tot leven komen en opstaan.

Beide verhalen in één lezing is voor (jonge) kinderen wellicht te veel om te bevatten. Wij bieden u daarom vandaag drie navertellingen aan.
U kunt een keuze maken uit één van de navertellingen of de navertelling kiezen die beide verhalen combineert in verkorte versie.
Oudere kinderen die de Bijbel in Gewone Taal goed begrijpen kunnen wellicht ook dit complete evangeliegedeelte lezen uit deze Bijbel.

Het dochtertje van Jaïrus

Overal waar Jezus heen ging, kwamen veel mensen op Hem af die Hem wilde zien en horen spreken.
Die dag was Jezus met zijn leerlingen op het meer geweest en ze wilden net de boot aanleggen aan de oever toen er een man kwam aanrennen.
dochter jairus vaderDe man heette Jaïrus en hij was helemaal in paniek. Toen hij Jezus zag, knielde hij voor Hem neer. Hij sprak en huilde tegelijk: ”Mijn dochtertje is heel erg ziek, ze kan elk moment dood gaan. Kom toch met mij mee om uw handen op haar hoofd te leggen zodat ze beter kan worden.” Jezus zag het verdriet van de man en ging met hem mee naar huis. Maar het was erg druk op straat en ze kwamen te laat!
Toen ze bij het huis van Jaïrus gekomen waren, kwam iemand naar ze toe die vertelde dat zijn dochtertje net was gestorven. Jezus hoorde wat er gezegd werd. Ze gingen naar de kamer waar het meisje lag. Jezus zei tegen de vader: ”Jaïrus, blijf geloven! Je dochter is niet dood, maar ze slaapt.” Jezus pakte de hand van het meisje en zei dat ze wakker moest worden. Ze deed haar ogen open en lachte naar Jezus en haar vader en moeder die ook in de kamer waren.
Ze stapte uit haar bed, liep rond en begon te spelen. Iedereen was verbaasd. De vader en moeder waren zo blij dat ze het aan iedereen wilden vertellen. Maar Jezus zei dat Hij dat niet wilde. “Niemand hoeft dit te weten”, zei Jezus tegen de ouders van het meisje.

Dit is het woord van God
Kinderen: Wij danken God

De vrouw die heel lang ziek was

Het was heel druk in de stad. Jezus probeerde door de drukte heen te komen.
Plotseling voelde Jezus dat iemand aan zijn kleren trok. Hij stopte met lopen en keek om Zich heen. Petrus die ook bij Hem was riep een beetje boos: “Kom Jezus, we moeten doorlopen.” Maar Jezus zei: ”Nee, Petrus! Ik voel dat iemand Mij nodig heeft. Iemand die heel erg ziek is maar die door Mij aan te raken nu genezen is. Ik voelde een sterke kracht uit Mij weggaan. Wie heeft Mij aangeraakt?”
Jezus keek rond en zag een vrouw die een rode kleur kreeg van schaamte. Ze knielde voor Hem en zei: ”Ik was het, Heer. Ik ben zo lang ziek geweest. Geen dokter kon mij helpen. Ik verlies al twaalf jaar heel veel bloed en het stopt niet. Ik ben altijd moe en durf niet goed mijn huis te verlaten. Ik wilde U aanraken om beter te worden. Ik geloofde dat U mij zou helpen. En ik voel nu dat het bloeden gestopt is. Ik ben zo blij, want ik zal beter worden.”
Jezus zei tegen de vrouw: ”Uw vertrouwen is groot, God heeft u beter gemaakt. Ga naar huis, wees gelukkig en dank God voor dit wonder.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Jezus maakt mensen beter

Jezus had haast. Hij liep met een man mee wiens dochtertje ernstig ziek was. De man heette Jaïrus en had Hem gevraagd of Hij het meisje beter kon maken. Het was zo druk dat ze niet goed tussen al die mensen door konden lopen. Het schoot maar niet op.
Plotseling voelde Jezus dat iemand aan zijn kleren trok. Hij stopte met lopen en keek om zich heen. Petrus die ook bij Hem was riep een beetje boos: “Kom Jezus, we moeten doorlopen, we hebben geen tijd te verliezen.” Maar Jezus zei: ”Nee, Petrus! Ik voel dat iemand Mij nodig heeft die heel erg ziek is maar die door Mij aan te raken nu genezen is. Ik voelde een sterke kracht uit Mij weggaan. Wie heeft Mij aangeraakt?”
Jezus keek rond en zag een vrouw die een rode kleur kreeg van schaamte. Ze knielde voor Hem en zei: ”Ik was het, Heer. Ik ben zo lang ziek geweest. Geen dokter kan mij helpen. Ik verlies al twaalf jaar heel veel bloed en het stopt niet. Ik wilde U aanraken om beter te worden. Ik geloofde dat U mij zou helpen. En ik voel nu dat het bloeden gestopt is. Ik ben zo blij, want ik zal beter worden.” Jezus zei tegen de vrouw: ”Uw vertrouwen is groot, God heeft u beter gemaakt. Ga nu maar gauw naar huis.”
dochter jairus3Toen ze bij het huis van Jaïrus aankwamen, liep er net iemand naar buiten. "Jullie zijn te laat, het meisje is gestorven." De vader begon te huilen, maar Jezus zei: ”Geloof Me maar, uw dochtertje is niet dood, ze slaapt.” In het huis van de man, pakte Jezus de hand van het meisje. Zachtjes zei Hij: "Meisje, sta op." Ze deed haar ogen open en sprong uit haar bed. Ze leefde en was helemaal gezond.
Ze zei: ”Ik heb honger!”
Iedereen begon te lachen van blijdschap en verbazing.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Dertiende zondag door het jaar B