Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Sacramentsdag jaar B

Brood en wijn veranderen ons!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

brood en wijn klein annekebollebakkerVandaag is het Sacramentsdag, de zondag waarop we stilstaan bij de heilige Eucharistie: Jezus die zijn leven gaf, en die ons de tekenen van brood en wijn naliet, om met Hem in innig contact te blijven. Wanneer je daar over nadenkt, en Jezus toelaat in je leven, dan verandert dat je. Zo kunnen we zelf zelf worden wat we ontvangen, het Lichaam van Christus. 

De kinderen denken deze kinderwoorddienst na over wat het betekent om Jezus in de heilige hostie te ontvangen, en hoe zij zelf, samen met anderen, mee kunnen werken aan Lichaam van Christus zijn. We hopen dat ze mogen ontdekken dat elke bijdrage telt, hoe klein ook.
Afbeelding: Anneke Bollebakker

Op tafel liggen de spullen die de priester gebruikt wanneer hij de mis opdraagt, zoals een kelk en een hostieschaal. 

De lezingen van deze zondag zijn:

 

Evangelielezing: Marcus 14,12-16+22-26

Eerste lezing OT: Exodus 24,3-8

Tweede lezing NT: Hebreeën 9,11-15

Wanneer wij brood en wijn met elkaar delen, denken wij aan Jezus.

Eet je gezond! Hosties worden het Lichaam van Christus wanneer ze door de priester gezegend zijn in de Eucharistie. Deelnemen aan de Eucharistie versterkt het goede in ons.

Blijf dit doen en denk aan Mij, als je samenkomt. 
Deel het brood en deel de wijn, Ik zal bij je zijn.

We proberen de ballen in de lucht te houden, maar dat lukt niet altijd. Dan is er Eén die de ballen opraapt en ze ons teruggeeft om weer verder te kunnen.

De mensen van de Kerk vormen allemaal samen het Lichaam van Christus. Alle onderdelen werken samen. Wie doet wat? Dat laten we zien met een trekpop.

Sacramentsdag was van oudsher de dag van processies waarbij de monstrans met de heilige hostie, het Lichaam van Christus, rondgedragen werd door de kerk en soms zelfs daarbuiten.