Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Sacramentsdag jaar B

Brood en wijn veranderen ons!

zondag 6 juni 2021

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Marcus 14,12-16+22-26

De evangelielezing van vandaag is Marcus 14,12-16+22-26. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Dit is mijn Lichaam

Jezus was naar Jeruzalem gekomen om het Joodse Paasfeest te vieren. Op de dag waarop iedereen het paaslam ging slachten, vroegen de leerlingen aan Jezus: “Waar wilt U eigenlijk Pasen vieren? Waar moeten we alles klaarzetten?” Jezus stuurde twee leerlingen op pad. Hij zei: “Kijk in de stad uit naar een man die een kruik draagt.” Dat vonden de leerlingen maar raar. Meestal droegen in Jezus' tijd de vrouwen kruiken.
Maar Jezus vertelde verder: “Volg die man. Als hij in een huis binnengaat, zoek daar dan de eigenaar van dat huis. Zeg tegen hem: 'Onze meester vraagt waar Hij met zijn leerlingen het Paasmaal kan vieren?' De man zal jullie naar boven brengen. Daar is een grote kamer met alles was je nodig hebt. Daar moeten jullie het eten klaarmaken.”
De leerlingen vertrokken naar de stad. Het ging precies zoals Jezus gezegd had. Ze maakten alles voor het paasmaal klaar.

laatste avondmaalToen ze aan tafel zaten nam Jezus het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt, dit is mijn lichaam.” Daarna nam Hij de beker wijn. Hij sprak een dankgebed uit en Hij gaf zijn leerlingen de beker om er allemaal uit te drinken. En Jezus zei: “Dit is mijn bloed. Het is een nieuwe belofte van God. Mijn bloed zal vergoten worden voor veel mensen, maar daardoor zullen veel mensen gered worden. Let op wat Ik zeg: Ik zal nu niet meer drinken van de wijn. Ik zal pas weer wijn drinken in het Koninkrijk van God.“

Daarna zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. Toen gingen ze op weg naar de tuin op de Olijfberg.

Dit is het Woord van God.
Kinderen: Wij danken God!

Artikelen in dit thema Sacramentsdag jaar B