Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Sacramentsdag jaar B

Brood en wijn veranderen ons!

zondag 6 juni 2021

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Voor kinderen en volwassenen blijft het moeilijk. We eten het lichaam van Jezus en drinken zijn bloed. Waarom we dat doen kunt u aan de hand van de volgende vragen aan de kinderen uit leggen. Wanneer de kinderen al hun Eerste Heilige Communie gedaan hebben zullen zij wat meer weten dan de jongere kinderen.

Om het beeldend te maken kunt u de verschillende producten ook op tafel zetten. Wilt u het extra leuk maken? Hosties worden pas het Lichaam van Christus wanneer ze door de priester gezegend zijn, na de consecratiewoorden in de Eucharistie. De koster heeft  ook een voorraad niet geconsecreerde hosties liggen. Misschien kunt u ook wat hosties mee krijgen. Leg ze dan vooral niet op een mooi schaaltje, maar houd de plastic doos erbij waarin ze worden bewaard, of leg ze op een heel gewoon schaaltje. Het is belangrijk dat de kinderen goed het verschil blijven zien tussen wel en niet geconsacreerde hosties.  

Zet verschillende dingen op tafel en vraag aan de kinderen:

• Wat gebeurt er met je als je veel chips eet? chips

• Wat gebeurt er met je als je veel pasta eet?

• Wat gebeurt er met je als je veel fruit eet?

• Wat gebeurt er met je als je veel water drinkt?

• Wat gebeurt er met je als je veel cola drinkt? 

• Wat zou er met je gebeuren als je veel Jezus eet?  

Laat ze per vraag nadenken over de antwoorden. Van teveel chips word je dik, van te veel pasta misschien wel misselijk. Van teveel cola ga je boeren, van teveel water gaat je buik klotsen, van teveel fruit....

Vertel daarna over het eten van het Lichaam van Christus, de hostie. Wat we eten komt in ons. We veranderen gelukkig niet in Jezus, zoals we ook niet veranderen in een stuk fruit. Maar iets van het gezonde van Jezus, iets van het mooie van Jezus, iets van het heilige van Jezus krijg je wel binnen.
Bovendien: in je eentje Jezus worden is wel veel gevraagd van één mens. Maar samen? We gaan gezamenlijk aan tafel tijdens de Eucharistie. Ieder van ons krijgt iets mee van Jezus. Dat betekent dat we samen Jezus worden: het Lichaam van Christus. Doordat we Jezus in ons hebben versterken wij onze goede kanten. Het goede in ons wordt sterker. net zoals water ons lichaam een beetje zuiverder maakt en we ons daar beter door gaan voelen. Het water lost niet alle problemen op, maar het maakt het wel makkelijker om de dingen te doen waar wij goed in zijn. Zo is het zonder water moeilijker om snel te fietsen, of goed te voetballen maar ook om snel te rekenen.

hostieAls we Jezus eten versterken we ook onze goede eigenschappen. Jezus maakt het makkelijker om goede dingen te doen omdat Hij dan in ons zit. Daarnaast zorgt Hij dat het moeilijker is om de verkeerde dingen te doen. Hij helpt ons dus eigenlijk een beter mens te worden. Omdat we allemaal goed zijn in verschillende dingen hebben we allemaal een stukje Jezus nodig. Als we dan samen goede dingen doen, dan vormen wij samen de gemeenschap van mensen die proberen op Jezus te lijken, de Kerk.

Artikelen in dit thema Sacramentsdag jaar B