Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zondag Heilige Drie-eenheid jaar B

God is Vader, Zoon en heilige Geest

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Vandaag is het zondag Trinitatis, de zondag waarop we vieren dat God een Drie-eenheid is: Vader, Zoon en heilige Geest.
triniteit glas in loodDat is een ingewikkeld begrip. Gelukkig kennen de kinderen deze verdeling al van het kruisteken, en weten ze dat Jezus het vaak heeft over God de Vader. De heilige Geest kennen ze inmiddels uit het pinksterverhaal.

We kunnen de kinderen deze kinderwoorddienst laten ontdekken dat God op verschillende manieren in het leven van mensen aanwezig is: als de barmhartige Vader die ons geschapen heeft, als zijn Zoon Jezus die op aarde kwam om de mensen Gods liefde te laten zien, en als heilige Geest die ons de weg wijst en helpt om ons leven te leven. 

Een hand, een lammetje en een duif. Een wolk, een kruis en een vlam. Wat willen die ons vertellen?

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 28,16-20Eerste lezing OT: Deuteronomium
4,32-34+39-40
Tweede lezing NT: Romeinen 8,14-17

Het is een groot wonder dat God 
op zoveel manieren bij mensen wil zijn.

Wat willen de symbolen uit op het witte kleed ons vertellen?

 Om samen te zingen van God, die Vader, Zoon en Geest is.

Over God zeggen ze vanalles.... maar klopt dat allemaal wel? 

Bekijk de symbolen en kleur de kleurplaat in.

Maak maskers van de symbolen van de heilige Drie-eenheid.

Het feest van de heilige Drie-eenheid gaat over wie God is, Vader Zoon en heilige Geest.