Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zondag Heilige Drie-eenheid jaar B

God is Vader, Zoon en heilige Geest

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Ga weer terug naar de drie symbolen die u op de witte doek had liggen. Zoek met de kinderen naar een verklaring voor de symbolen die u gekozen hebt voor Vader, Zoon en Geest. Hieronder staat een mogelijke verklaring, misschien bedenkt u samen wel veel mooiere dingen!

Een hand: God de Vader is de Schepper die alles in zijn goddelijke hand houdt.
Als een wolk: God de Vader is aanwezig in deze wereld als een wolk. Als wij ons in een wolk bevinden dan is die wolk overal om ons heen maar tegelijk ongrijpbaar en ook onbegrensd. Je weet niet waar de wolk ophoudt. De randen zie je niet, maar ook rondom jou is het onduidelijk. Is de wolk ook in jou?
In de Bijbel is God vaak in een wolk, bijvoorbeeld als het volk Egypte uittrekt wijst God de weg in een wolk, als Jezus gedoopt wordt klinkt Gods stem uit een wolk.
Tegelijk is de wolk ook het symbool van de hemel, waarvan we zeggen dat God daar woont.
Het kruis: Jezus is gestorven aan het kruis, maar Hij is ook weer opgestaan. Een leeg kruis symboliseert ook dat laatste.
Het lam: In de joodse traditie worden lammeren geofferd met Pasen om de bevrijding uit het slavenland te vieren. Dit symbool hebben wij overgenomen voor Jezus. Meestal wordt dit lam afgebeeld met een kruis. In de eucharistie zingen we over Jezus als dit lam als we het Lam Gods zingen.
De duif: De Bijbel vertelt dat de heilige Geest als een duif neerdaalde op Jezus toen Jezus gedoopt werd.
Het vuur: In het verhaal van Pinksteren daalde de heilige Geest als vlammen neer op de apostelen. Van vuur wordt je vurig, vuur staat voor warmte en enthousiasme.

Wie is het, Vader Zoon of Geest?
Stel de onderstaande vragen. Laat de kinderen de afbeelding of het voorwerp aanwijzen/pakken wanneer het aan de orde is. Als u er maskers van gemaakt hebt (Zie hiervoor bij de Extra's) kunnen de kinderen de goede steeds voor hun gezicht doen nadat de vraag voorgelezen is.triniteit foto

De vragen:
Wie is het die jou geschapen heeft, zo mooi gemaakt als je nu bent? God de Vader
Wie is het die jou enthousiast maakt om iemand te helpen? De heilige Geest
Wie heeft ons geleerd over de liefde van God? Jezus
Wie helpt ons om de goede woorden te vinden als we bidden? De heilige Geest
Wie heeft ons gevraagd om mensen te dopen? Jezus
Wie zorgt er voor onze natuur? God de Vader
Wie troost ons als we verdrietig zijn? De heilige Geest
Wie maakt ons moedig genoeg om over ons geloof te praten? De heilige Geest
Van wie hebben we onze talenten gekregen? God de Vader
Wie heeft ons gevraagd om te zien naar zieken en gevangenen? Jezus
Wie is gestorven voor ons? Jezus
Wie komt bij ons als we Eucharistie vieren? Jezus
Wie helpt ons om alles over God te begrijpen? De heilige Geest.
Wie is ons grote voorbeeld? Jezus

Het gaat er hierbij niet om dat de goede antwoorden komen, maar dat er wordt nagedacht op welke manieren God aanwezig is in ons leven.

Gedoopt
Vertel tot slot het volgende aan de kinderen:
We worden gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Dat is zoals het door Jezus is opgedragen. Wat betekent dat?
Je bent een kind van God, geschapen door God.
Je wordt een navolger van Jezus, Hij is onze grote voorbeeld.
Je bent verlost door Jezus van je zonden.
Je hebt de Geest nodig om Jezus te kunnen navolgen.

Artikelen in dit thema Zondag Heilige Drie-eenheid jaar B