Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Feest van de heilige Drie-eenheid, zondag na Pinksteren jaar C

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest

zondag 16 juni 2019

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Op de zondag na Pinksteren viert de Kerk het feest van de heilige Drie-eenheid. We vieren het mysterie dat God Vader, Zoon en heilige Geest is, in een onverbrekelijke eenheid. Dat klinkt ingewikkeld, en is ook niet eenvoudig.
De kinderen kennen de drie namen van God al van het kruisteken, wanneer ze de Naam van God als Vader, Zoon en heilige Geest in één beweging bij elkaar noemen.
1+1+1=1We kunnen de kinderen deze kinderwoorddienst laten ontdekken dat God op verschillende manieren in het leven van mensen aanwezig is: als de barmhartige Vader die ons geschapen heeft, als zijn Zoon Jezus die op aarde kwam om de mensen Gods liefde te laten zien, en als heilige Geest ons de weg wijst en helpt om ons leven te leven. God komen we op allerlei manieren tegen, in de bijbelse verhalen, in de daden van mensen om ons heen, en in onszelf, wanneer we in de stilte proberen te luisteren. 

Vandaag is het ook Vaderdag. We hopen dat de kinderen ontdekken dat ook vaders verschillende kanten hebben, en dat ze daarin ook wat op God lijken. 

God is soms als Vader, soms als Zoon en soms als heilige Geest te zien en te ervaren. Maar toch zijn die drie Eén. 

De lezingen
van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Johannes 16,12-15

Eerste lezing OT: Spreuken 8,22-31
Tweede lezing NT: Romeinen 5,1-5

U bent Vader, Zoon en Geest tegelijk.
Dat is voor ons heel moeilijk te begrijpen.
Wij bidden U:
help ons te zien wat waar is.

De lezing van deze dag is moeilijk. Het begrip Drie-eenheid is zelfs voor volwassenen niet altijd gemakkelijk te vatten. Het eenvoudigst te begrijpen is het dat God op drie manieren in ons leven aanwezig is.

Voor de oudere kinderen is er een kleurplaat vol symboliek. Voor de jongere kinderen een eenvoudige kleurplaat van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Vaders zijn niet alleen maar vader, ze zijn ook collega, man of zoon. Dat lijkt wel wat op hoe God Vader, Zoon en heilige Geest is.

 Om samen te zingen van God, die Vader, Zoon en Geest is.

Vaders krijgt een cadeautje. Maar dragen vaders eigenlijk wel stropdassen, of hoort dat bij een ander kant van papa?

Het feest van de heilige Drie-eenheid richt ons op God, die we ons bijna niet kunnen voorstellen en over wie wij alleen in beelden kunnen spreken.