Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Feest van de heilige Drie-eenheid, zondag na Pinksteren jaar C

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

U zou kunnen beginnen met te vertellen hoe voor u de Drie-ene God betekenis kreeg. Misschien was dat door het kruisteken, of door een afbeelding of beeld in de kerk.

U kunt ook beginnen met het verhaal van Uschi:genadestoel
Vroeger, toen ik nog klein was, gingen we vaak naar mijn Duitse grootouders.
Samen met hen gingen we er naar de kerk.
Deze kerk had als naam: De Kerk van de heilige Drie-eenheid.
Achter het altaar stond een beeld van God.
Het was het beeld van de heilige Drie-eenheid.
God de Vader was afgebeeld als een zittende man met een grote baard.
Op zijn schoot, tussen zijn knieën, was zijn gekruisigde Zoon Jezus afgebeeld. En de duif, de heilige Geest, vloog boven het hoofd van de Vader. Het was een heel groot beeld, je moest er wel naar kijken.
Ik begreep het beeld niet zo goed, maar ik dacht er eigenlijk nooit bij na wie God nu was. Hij was het gewoon, heel vanzelfsprekend. Het was niet iets om je over te verbazen of je af te vragen hoe dat nu precies zat. Zo wist ik al heel jong wie God was: Vader, Zoon en heilige Geest!

U kunt samen met de kinderen ook stilstaan bij het kruisteken:In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Dat gebaar is ook al zo vanzelfsprekend. We maken het heel vaak, en denken er niet altijd bij na waarom we dat doen.

Vraag de kinderen het kruisteken te maken; zoals je dat in de kerk doet. Wanneer zeg je dan Vader, Zoon en Heilige Geest? Het is één teken dat je maakt, maar je noemt er drie namen bij. Met elkaar vormen die drie namen van God met dat ene gebaar het kruisteken.

trinity 2Zo is God ook op verschillende manieren aanwezig. Denk met de kinderen nog even na over die verschillende namen voor God, en hun betekenis.
Wat weten de kinderen van de Vader? Denk daarbij aan de woorden uit het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis (we kennen Hem als de schepper van hemel en aarde, Hij woont in de hemel etc.)
Wat weten ze van de Zoon, Jezus? Denk daarbij aan de verhalen over Jezus. Laat de kinderen zo veel mogelijk vertellen.
Wat weten de kinderen van de heilige Geest? We weten veel over God, maar we kunnen hem ook ervaren, voelen. Hoe dan? Denk daarbij aan enthousiasme, kracht, blijdschap. De kracht die uitgaat van mensen die anderen helpen, en die we bij onszelf ervaren als we enthousiast zijn, of zomaar opeens op een goed idee komen. Waar zouden die ideeën vandaan komen? 

God is op drie manieren in ons leven aanwezig. Pak tot slot de spiegel. Vraag de kinderen om in de spiegel verschillende gezichtsuitdrukkingen te maken: boos, blij, verbaasd, verdrietig, genietend. Al die gezichtsuitdrukkingen horen bij dat kind. Ook de gevoelens die daarbij horen, en de manier waarop je iets doet. Alles samen hoort bij één persoon. Zie je alleen het verdrietige gezicht, dan weet je niet dat blijdschap en genieten ook bij die persoon horen. Elke keer is een mens weer anders. Net als God.
We weten van God de Vader, we zagen Jezus de Zoon, en voelen God de heilige Geest. Ze zijn Eén, en toch verschillend.

Artikelen in dit thema Feest van de heilige Drie-eenheid, zondag na Pinksteren jaar C