Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zondag Heilige Drie-eenheid jaar B

God is Vader, Zoon en heilige Geest

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 28,16-20

De evangelielezing van vandaag is het slot van het Matteüsevanglie, Matteüs 28,16-20. 
Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal (bijvoorbeeld de Samenleesbijbel) ook heel goed te begrijpen.

Ga de wereld in en doop iedereen

Na Pasen had Jezus zijn elf overgebleven leerlingen de opdracht gegeven om naar Galilea te gaan. Daar kwamen ze vandaan. Daar was het allemaal begonnen. Nu Jezus verrezen was, moesten ze daar weer naar terug gaan.
Ze gingen de berg op die Jezus hun aangewezen had.

jezus verrezenjpgDaar zagen ze Hem opnieuw. Ze knielden voor Hem neer. Sommigen deden dat heel aarzelend. Ze keken eerst eens om zich heen. Ze durfden het bijna niet. Want niet iedereen kon zomaar zijn eigen ogen geloven. Het was allemaal ook zo wonderlijk.

Jezus kwam dichterbij zodat ze Hem goed konden verstaan. Hij zei: ”God heeft Mij de macht gegeven over de hemel en de aarde. Daarom geeft Ik jullie de opdracht: ‘Ga de wereld over en maak alle mensen tot mijn leerlingen. Je moet iedereen dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Leer de mensen alles wat je van Mij geleerd hebt.
Ik beloof jullie, Ik ben altijd bij jullie tot zolang als je maar kunt denken.”

 

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Zondag Heilige Drie-eenheid jaar B