Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pinksteren jaar C

Vuur van de Eeuwige

zondag 9 juni 2019

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Al een aantal weken horen we Jezus vertellen dat Hij weg zal gaan, naar de Vader, maar dat Hij de heilige Geest zal sturen. De heilige Geest die de leerlingen zal helpen en zal troosten. Jezus heeft de afgelopen weken laten weten wat Hij en de Vader belangrijk vinden. Het ging over liefde en vrede, en hoe Jezus en de Vader zo met elkaar en met de mensen verbonden zijn. Zo wilde Jezus ons op zijn spoor zetten.

pinksteren loopDat alles loopt uit op deze zondag, Pinksteren. Vandaag komen de 'Vader, Zoon en heilige Geest' uit het kruisteken bij elkaar. Jezus is naar de hemel opgestegen, maar toch is God bij ons.
We proberen vandaag die mysterieuze heilige Geest dichter bij de kinderen te brengen. God is aanwezig, ook al zien we Hem niet. Maar wie er oog - en oor - voor heeft, zal de kracht van de heilige Geest zien in anderen en in zichzelf ervaren.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. We zeggen dat wel bij het kruisteken, maar wie is de heilige Geest eigenlijk?

Evangelie: Johannes 14,15-16+23b-26

Eerste lezing NT: Handelingen 2,1-11
Tweede lezing NT: Romeinen 8,8-17

Er is deze zondag geen lezing uit het Oude Testament.

Wind door je kleren,
vuur uit de hemel
zo is Gods Geest.

Jezus beloofde een Helper te sturen, de heilige Geest. Maar we zien Hem niet! Hoe kunnen we weten dat iets er is, als je het niet ziet?

Maak het onzichtbare zichtbaar met een windmolentje.

Roderick Vonhögen maakte voor Trideo een filmpje dat op eigentijdse manier laat zien waar het in het Pinksterverhaal eigenlijk om gaat.

Ik moet weggaan. 
Een vrolijk liedje over Jezus die gaat, maar die ons de heilige Geest belooft.

Een kleurplaat voor de jongere kinderen. Alle leerlingen, ook Maria hebben de heilige Geest ontvangen. Hoe kun je dat zien?

Er is een taal die iedereen kan verstaan, de taal van de afbeeldigen.

De vijftigste dag na Pasen, op het Wekenfeest, daalt de heilige Geest neer op de leerlingen. Hiermee krijgt dit oude feest voor Christenen een nieuwe betekenis.