Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pinksteren jaar C

Vuur van de Eeuwige

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Johannes 14 en Handelingen 2,1-11

We richten ons voor de kinderwoorddienst op het Evangelie. Maar het kan geen Pinksteren zijn zonder de lezing uit het tweede boek van Lucas, het boek Handelingen van de Apostelen. Want daar staat het verhaal van Pinksteren.

Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden. Daar worden de twee verhalen gecombineerd. Voor wat oudere kinderen is de vertaling uit de Samenleesbijbel goed te begrijpen. U zou dan beide verhalen kunnen lezen.

Het Pinksterfeest

Jezus was gestorven en toch kwam Hij af en toe bij de leerlingen. Opeens was Hij er dan, zelfs als de deur op slot was! Zo was het ook deze keer. Jezus zei: “Ik wens jullie vrede”. Vrede! Want die kon de wereld heel goed gebruiken! Daarna liep Hij langs de leerlingen en blies hun één voor één in het gezicht. “Zo”, zei Hij, “nu hebben jullie de heilige Geest gekregen”. En toen was Hij weer weg.

Een tijd later zaten ze weer bij elkaar. Maria, de moeder van Jezus, was erbij. Nu was het niet Jezus die hun in het gezicht blies, maar de heilige Geest zelf!
Opeens kwam er een heleboel lawaai uit de hemel. Het klonk alsof er een stevige wind aan het waaien was. Het hele huis was vol van die wind. Hun kleren klapperden ervan. Daarna kwam er opeens vuur. Op ieder hoofd kwam een vlammetje te staan. De warmte van het vuur ging door hun lichaam heen, de leerlingen voelden zich helemaal warm worden, en ze begonnen te praten, allemaal dwars door elkaar en allemaal in talen die ze niet eens kenden. Het leek een rommeltje en toch was het dat niet.
pinksteren loop2Buiten waren een heleboel mensen. Ze hadden de wind gehoord en het vuur gezien. Ze wilden weten wat er gebeurde. In Jeruzalem was Pinksteren altijd een heel groot feest. Mensen uit heel veel landen waren gekomen om het feest te vieren. Ze spraken allemaal verschillende talen.
Nu kwamen de leerlingen naar buiten en begonnen te vertellen over Jezus en over de wonderen van God. Welke talen de mensen ook spraken, ze konden heel goed verstaan wat de vrienden van Jezus zeiden. “Jezus is niet dood”, zei de één. “Je kunt Hem niet meer zien, maar Hij is er nog steeds. Hij leeft!”, zei de ander. De mensen werden erg enthousiast door die verhalen. Zij wilden meedoen, bij de leerlingen horen. Ze lieten zich dopen en gingen aan andere mensen weer vertellen over Jezus. Zo ging het verhaal van Jezus en de heilige Geest als een lopend vuurtje door de wereld! En dat was het begin van de kerk van Jezus.

Dit is het Woord van God.
Kinderen: Wij danken God.

 

Artikelen in dit thema Pinksteren jaar C