Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pinksteren jaar C

Vuur van de Eeuwige

zondag 5 juni 2022

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Het begin van de Kerk

Pinksteren is de vijftigste dag na Pasen. In het Grieks was de naam van dit feest Pentecoste, het telwoord dat vijftigste betekent. In het Hebreeuws heet dit feest Shavuot, het Wekenfeest, dat door de joden zeven weken na Pesach wordt afgesloten. Dat is een oud feest, een dankfeest voor de binnengehaalde oogst. Later gingen de joden op dit feest vieren dat de Thora aan Mozes gegeven werd.
Christenen vieren op deze dag het begin van de kerk.

Op de dag van de neerdaling van de heilige Geest was er dus feest in Jeruzalem. Mensen kwamen van heinde en ver. En precies daar kwam de Geest; precies daar liggen de wortels van onze kerk. 

Er wordt ook wel verwezen naar het verhaal van de toren van Babel. Bij die toren, die moest reiken tot in de hemel, denken de mensen dat ze het zelf wel kunnen; dat ze geen God nodig hebben. Ze willen niet afhankelijk zijn. God grijpt in en verspreidt de mensen over heel de aarde, en ze verstaan elkaar niet langer. Het verhaal van Pinksteren is verbonden met dit verhaal van Babel: Het elkaar kunnen verstaan speelt een centrale rol en er komt opnieuw iets uit de hemel. In beide verhalen spelen éénheid en diversiteit een belangrijke rol.
Nu, met Pinksteren, is het ‘Babel omgekeerd’. De leerlingen staan open voor wat uit de hemel komt; zij laten zich vervuld worden van de heilige Geest. Een goddelijke kracht vaart in hen en in de andere mensen. Een kracht die het mogelijk maakt om elkaar te verstaan, om aan de Kerk te bouwen. Een kracht die voortduurt, tot op vandaag.

pinksteren handschrift2In de kunst wordt Pinksteren meestal afgebeeld volgens de tekst uit Handelingen 2,3: 'Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten...' Meestal zijn Maria en 12 apostelen aanwezig. De heilige Geest wordt ook afgebeeld als een duif of als stralen uit de hemel.

Artikelen in dit thema Pinksteren jaar C