Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pinksteren jaar C

Vuur van de Eeuwige

zondag 5 juni 2022

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Onzichtbaar maar toch aanwezig

Een paar weken geleden hoorden we dat Jezus zijn leerlingen een Helper beloofde. De heilige Geest. Die Geest zie je niet, maar toch is Zij er wel.
Vraag of de kinderen nog meer dingen kunnen bedenken, die er wel zijn maar die je niet kunt zien? (Denk bijvoorbeeld aan een geur... die kan je ruiken, maar niet zien. Of de wind, die kan je voelen maar niet zien.)
Vertel dan over de heilige Geest: die is als een vlammetje dat branden blijft om de vrede in je zelf te blijven aanwakkeren. Dat helpt dan voor de vrede in je eigen hart, maar met vrede in je hart help je ook de vrede in de wereld stand te houden.

Heeft u die zesde zondag van Pasen kinderwoorddienst gehad, dan kunt u daar naar verwijzen.
In elk geval kunt u bovenstaande tekst vertellen om de Geest dichterbij te brengen.
Gebruik ook de attibuten die u klaar gezet heeft:
   Over het water kan geblazen worden, er ontstaan golfjes, maar de wind zie je niet.
   De geurige olie kan rondgaan, zodat de kinderen er aan kunnen ruiken. De olie zie je, maar de geur zie je niet.
   Zo wordt duidelijk dat er iets is, maar dat het niet altijd te zien is.

crepepapier in de windDe ventilator is de meest speelse manier om de wind te ervaren:
Vraag de kinderen of ze het fijn of vervelend vinden als het waait. En waarom? Kun je de wind zien? Nee, maar... je kunt hem wel voelen. Laat ze blazen. Nu maken ze zelf de wind die je niet ziet. Laat ze dan op hun hand blazen. Nu voelen ze de wind wel. Zet tot slot de ventilator aan. Zien ze wat de wind doet? Het papier beweegt! De stroken gekleurd papier gaan dansen in de wind.

Breng het gesprek terug naar de Geest. God de Vader, Jezus, de heilige Geest zijn voor ons niet te zien. Maar ze zijn er wel. De heilige Geest, de Geest van God, is als de wind. Zij geeft ons kracht, maakt ons enthousiast, leert ons dingen te doen die wij eerst niet durfden. Dat kun je niet zien, maar wel voelen, in je binnenste. Net als die stroken gaan wij door de heilige Geest ook een beetje 'dansen in de wind', maar dan vanbinnen.

Vraag de kinderen om heel stil te worden. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een klankschaal.
Laat de kinderen luisteren tot ze niets meer horen... en laat het daarna nog zeker 10 tellen stil zijn.
(Heeft u geen klankschaal tot uw beschikking dan zijn er ook apps voor op de smartphone, bijvoorbeeld de Tibetan Bowls Meditation-app.) 
Laat de kinderen hun ogen sluiten en stil worden. In die stilte merken ze misschien wel iets van God, dat is de heilige Geest die hen wil helpen.


Laat ze tot slot de zin afmaken:‘De heilige Geest is voor mij....’
Of:‘Bij de heilige Geest denk ik aan....’

Eindig met het gebed en sluit de kinderwoorddienst vrolijk af met het lied ‘Ik moet weggaan’ (zie Extra’s).
Heeft u veel tijd, dan kan eerst het windmolentje geknutseld worden. De werktekening staat bij Extra's.

Artikelen in dit thema Pinksteren jaar C