Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de Advent jaar A 2019

Jesaja droomt van een Koning op Gods berg

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Isaï en de boom van Jesse

Isaï

Isaï is de vader van koning David. Isaï is zelf geen koning geweest, zijn zoon David was de eerste koning van de Davidische monarchie die in Juda heerste tot aan de Babylonische ballingschap. Ook in het boek Jesaja wordt er verteld van een koning op de troon van Juda die afstamde van koning David en dus van Isaï, koning Achaz. We zullen hem tegenkomen op de vierde en laatste zondag van de Advent.
De profeet heeft in de beschrijving van zijn visioenen een voorkeur voor de aanduiding ‘telg van Isaï’. (Vers 11,1: Een twijg onspruit aan de stronk van Isaï), een telf ontbloeit aan zijn wortels.) Jesaja doelt met de uitdrukking ‘een telg van Isaï’ op een koning die anders is dan alle andere koningen uit het huis van David, een koning met messiaanse trekken. In het nieuwe testament worden deze teksten geïnterpreteerd als een voorspelling van de komst van Jezus. In de stambomen van Jezus zoals we die vinden bij Matteüs en Lucas wordt Isaï ook genoemd. Paulus citeert in zijn brief aan de Romeinen de Jesajatekst die we vandaag lezen als eerste lezing.

De boom van Jesse

advent 2 de boom van jesse De boom van Jesse is een bijbelse uitdrukking om de stamboom van Isaï aan te duiden, de stamboom waaruit uiteindelijk Jezus voorkomt. Sinds de elfde eeuw zijn er afbeeldingen op glas- en loodramen en schilderijen waarop Isaï slapend is afgebeeld, terwijl er een grote boom ontspruit uit zijn borst. In het Rijksmuseum vinden we een prachtig voorbeeld die toegeschreven wordt aan Geertgen tot Sint Jans of één van de schilders uit zijn atelier. (rond 1490) Op te takken van de boom zitten de twaalf koningen van Juda. Koning David is goed herkenbaar aan zijn harp. Maria zit met Jezus in de kroon van de boom.

Voor informatie over de kleding van Jesaja, kunt u kijken bij de Achtergrond bij eerste zondag van de Advent.

 

 

Artikelen in dit thema 2e zondag van de Advent jaar A 2019