Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de Advent jaar A 2019

Jesaja droomt van een Koning op Gods berg

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Klaarzetten:

• versierde stoel of troon
• kroon van de kijktafel
• flap-over

Leg de gouden kroon op een mooi versierde stoel die u van tevoren klaar gezet heeft buiten de kring. Laat de kinderen om de stoel heen komen staan en nodig ze uit om na te denken over een wet in het land van de koning die goed is voor iedereen. Als een kind een wet heeft bedacht die naar de zin is van al de kinderen mag zij/hij op de troon gaan zitten en de kroon opzetten.
Schrijf de wet op een flap-over en probeer samen nog een wet te bedenken. Het kind dat die wet bedacht neemt de kroon en troon over. Ga door zolang het lukt.

Hecht niet teveel waarde aan de praktische uitvoerbaarheid van de wet, het gaat erom dat het een wet is die goed is voor iedereen.

Als er een paar van dergelijke goede wetten zijn bedacht, lukt het dan ook nog om een wet te bedenken die ook goed voor de dieren is?

Ga vervolgens aan de slag met de kijkdoos, waaraan vandaag de dieren toegevoegd worden.

Artikelen in dit thema 2e zondag van de Advent jaar A 2019