Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Johannes markeert de overgang naar Jezus’ volwassen leven. Hij vertelt ons dat het Koninkrijk van de hemel, de Nieuwe Wereld dichtbij is.

Matteüs 3,1:12
De eerste zondag van de Advent lazen we een deel van de toespraak van Jezus over de eindtijd, de Nieuwe Wereld. We lazen uit Matteüs 24, bijna het slot van het Evangelie. Vandaag gaan we terug naar het begin. In Matteüs 2 wordt beschreven hoe Maria en Jozef samen met Jezus het land uit vluchtten voor Herodes. Herodes had opdracht gegeven om alle kinderen tot 2 jaar te laten ombrengen om zo te voorkomen dat Jezus zou kunnen opgroeien. Na de dood van Herodes komen ze terug naar Israël om zich uiteindelijk in Nazareth te vestigen.

Het Koninkrijk van de hemel
johannesdedoperJohannes markeert de overgang naar Jezus’ volwassen leven. Hij vertelt ons dat het Koninkrijk van de hemel, de Nieuwe Wereld dichtbij is. De meeste joden uit de tijd van Jezus geloofden in de komst van een Messias die het koninkrijk God op aarde zou brengen. Met de komst van Jezus begint dit Koninkrijk werkelijkheid te worden.

Toehoorders van Johannes zijn naast gewone mensen, de Farizeeën en Sadduceeën. Dat zijn twee van de grotere joodse groeperingen uit de tijd van Jezus. De Sadduceeën waren in hun tijd de conservatieve beweging en de Farizeeën waren progressief. De leer van de Farizeeën kwam voor een groot gedeelte overeen met de leer van Jezus. Beide groeperingen geloven dat ze afstammelingen zijn van Abraham. Abraham werd door God geroepen om een groot volk voort te brengen, het volk van God. Door deze twee partijen samen te noemen distantieert Matteüs zich van deze groeperingen en benadrukt hij het unieke karakter van Jezus’ leer.

Vuur
Het vuur waarmee Jezus zal gaan dopen verwijst niet naar letterlijk vuur maar naar Pinksteren. Op het Pinksterfeest zal de heilige Geest (vaak vormgegeven met vlammetjes) over de leerlingen heen komen. Het graan en het kaf zullen gescheiden worden. Ze staan voor de goede en slechte mensen. Het kaf is nutteloos voor de Nieuwe Wereld en zal verbrand worden. Het graan zal opgenomen worden in het Rijk Gods.