Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Jesaja spreekt vandaag over de vrouw die een zoon zal krijgen en hij zal Immanuël heten.

Koning Achaz

Achaz is een koning uit het geslacht van David. Hij regeerde van ongeveer 736 tot 725 voor Christus. We hebben alleen gegevens over hem die afkomstig zijn uit de Hebreeuwse bijbel. Die gegevens zijn weinig positief over hem. Zo zou Achaz heidense goden aanbidden. Het ergste wat over hem gemeld wordt is dat hij zijn eigen zoon offert aan een heidense godheid. Zijn afvalligheid van het ware geloof wordt in de Bijbel als oorzaak aangemerkt voor de problemen waarin het koninkrijk Juda verkeert ten tijde van zijn regering. Zijn land wordt namelijk aangevallen door de koning van Israël (Israël en Juda zijn uit elkaar gevallen na de dood van koning Salomo) en de koning van Aram, het huidige Syrië. Achaz zoekt steun bij Assyrië, dat hem inderdaad te hulp komt, maar moet hier duur voor betalen. Juda wordt een vazalstaat van Assyrië en moet belasting gaan betalen.

Immanuël

advent 4 icoon annunciatie met bovenin david en jesajaJesaja komt naar Achaz met een wel heel vreemde boodschap: er zal een kind geboren worden uit een jonge vrouw en dat kind zal Immanuël genoemd worden. Het was uiteraard niet ongebruikelijk dat jonge vrouwen kinderen kregen, zoals het evenmin ongebruikelijk was dat jongens de naam Immanuël kregen. Dat heeft tot gevolg dat men in de uitleg van deze voorspelling gezocht heeft naar een nadere verklaring. Kreeg koning Achaz zelf een zoon? Kreeg de profeet Jesaja een zoon? Of is deze profetie figuurlijk bedoeld en is de zoon het beeld van een vernieuwd volk Israël? In het Jodendom is deze profetie in ieder geval nooit gebruikt om de komst van de Messias aan te kondigen.
In het Christendom echter is de profetie van Jesaja, de profetie bij uitstek geworden voor de komst van de Messias. De tekst werd, mede onder invloed van de Septuagint, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, iets omgebogen: de jonge vrouw werd een maagd. We horen en lezen het in Matteüs 1, de evangelielezing van vandaag. Daar vertelt de evangelist dat Jozef in een droom precies met de woorden uit Jesaja wordt beloofd dat Jezus zal worden geboren.

Icoon van de annunciatie

Op deze icoon zien we beneden hoe de engel Gabriel aan Maria komt zeggen dat ze zwanger zal worden van de heilige Geest. Dat wordt gesymboliseerd door de stralen die uit de hemel op Maria neerdalen. Links boven in de hoek zien we de profeet Jesaja, rechts, met kroon, koning David, uit wiens geslacht de Messias geboren zal worden.


Voor informatie over de kleding van Jesaja, kunt u kijken bij de Achtergrond bij eerste zondag van de Advent.